Polat S. Alpman

27 Haziran Perşembe 19:00

Çalışarak Yoksullaşmak

Polat S. Alpman

Yoksulluk Konuşmaları

Bahar sezonunda, Eşitlik Politikaları Derneği (EPD) ile işbirliği içinde gerçekleştireceğimiz etkinlikte, akademisyen Polat S. Alpman ile çalışan yoksulluğu konusunu ele alacağız. Yoksulluğun nedenlerine ilişkin mitlerin arkasında yer alan egemen ideolojinin gizlediği gerçek çelişkileri, tam zamanlı, yarı zamanlı çalışan ya da çalışma ilişkilerinden dışlanan kişiler ile egemen üretim rejimi arasındaki ilişkileri, işgücü üzerindeki politik, kültürel, sosyal ve ekonomik tahakkümü ele alacağımız bu etkinlikte, yaşamak için çalışmaktan başka çaresi olmayanların çalışıyor olmalarına rağmen yoksulluktan kurtulamıyor olmalarının nedenlerini tartışacağız. Çalışmanın başlıca bir değer olduğu ve insanın en belirgin özelliğinin çalışmak olduğu yönündeki egemen çalışma ideolojisinin bir yandan çalışmayı kutsarken diğer yandan meslek sahibi olmayı değersizleştirdiği bir dönemde yoksullukla mücadelenin kültürel ve politik sınırlarına odaklanacağız.

Polat S. Alpman: Yalova Üniversitesi, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü öğretim üyesidir. Lisans eğitimini sosyoloji alanında tamamladıktan sonra eğitim bilimleri ve sosyoloji üzerine yüksek lisans derecesi aldı. İstanbul'daki Kürt işçi sınıfı üzerine doktorasını 2015 yılında Ankara Üniversitesi, Sosyoloji bölümünde tamamladı. Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’de doktora sonrası çalışmalar yaptı. Başlıca ilgi alanları ayrımcılık, milliyetçilik, İslamcılık, sınıf, göç ve kentleşmedir. Çalışmalarından bazıları şöyledir: Esmer Yakalılar, (İstanbul: İletişim, 2016); Cumhuriyet Döneminde Sol: Sol Kemalizm ve Sosyalist Hareketler, der. N. Mert, (İstanbul: Alfa, 2023); Liberal Populism and Capital-Owning Class in Turkey, der. A. Celem, P. Akcagun, (Berlin: Peter Lang, 2019); Working on Communities under the Political Domination, der. B. Baser, M. Toivanen, (Londra: Rowman – Littlefield, 2018).

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır