Ahmet Soysal

3 Nisan Çarşamba 19:00

Metafizik Soru Olarak Özgürlük

Ahmet Soysal

Felsefe Konuşmaları

Özgürlük, felsefe soruları içinde, felsefenin dışına taşan soruların başında gelmekte, çünkü özgürlük olanaklılığı her insan bireyinin gündelik deneyiminin sürekli bir ögesi.

Özgürlük, felsefe tarihinin farklı dönemlerinde üç temel boyutuyla karşımıza çıkmaktadır: Etik, Politik ve Metafizik soru olarak. Bu üç boyutun birbiriyle bağı apaçıktır. Dolayısıyla bunları ayırmanın ancak bir ölçüde tarihsel ve yöntemsel geçerliliği bulunmaktadır.

“Metafizik Soru Olarak Özgürlük” başlıklı ilk konuşmada, özgürlük sorusunun teolojik ve ontolojik temelleri bir arada alınacak. Ortaçağ felsefesine, Descartes’a, Spinoza’ya ve Schelling’e göndermeler yapılacaktır.

Ahmet Soysal: 1957, İstanbul doğumlu. 1976’ya dek İstanbul, Paris, Brüksel ve Beyrut’ta yaşadı. 1982-1995 arası Beyaz dergisini çıkardı. Artaud’dan, Bonnefoy’dan, André du Bouchet’den, Merleau-Ponty’den çeviriler yayımladı. Fazıl Hüsnü Dağlarca’yı Fransızcaya çevirdi. Paris’te École Normale Supérieure’de 1992-1996 arası fenomenoloji konferansları sundu. Edebiyat ve felsefe üzerine birçok kitap yazdı.

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır