Zeynep Oktay

Yalçın Armağan

2 Nisan Salı 18:30

Rüyasından Ufuk Damıtmak

Zeynep Oktay

Moderatör: Yalçın Armağan

Şiir Konuşmaları

Tasavvuf ve Alevi-Bektaşi şiiri hakkındaki akademik çalışmalarıyla tanınan Zeynep Oktay’ın ilk şiir kitabı Birlerken geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Bu etkinlikle Zeynep Oktay ve Yalçın Armağan, yoğun metinlerarasılıkla kurulu kitabın kaynaklarının yanı sıra şiirlerin merkezinde duran büyüme hallerine, “kadınoluş”a ve tasavvufla iç içe geçmiş melankoliye dair sohbet edecekler.       

Zeynep Oktay: Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olan Zeynep Oktay, lisans eğitimini Amerika’da Dartmouth College’da Karşılaştırmalı Edebiyat üzerine tamamladı. Doktora derecesini İslam Medeniyeti alanında Sorbonne Üniversitesi École Pratique des Hautes Études’den aldı. Harvard Üniversitesi Yakın Doğu Çalışmaları tarafından basılan Mesnevî-i Baba Kaygusuz adlı kitabının yanı sıra uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Epona Kitap’tan 2024 başında yayımlanan Birlerken adlı şiir kitabının yanı sıra, Oktay’ın ayrıca Hollanda’da Brill Publishers’da yayım aşamasında olan Islam as Personal Truth: Kaygusuz Abdal and Dervish Poetry (İslam Şahsi Hakikat Olursa: Kaygusuz Abdal ve Derviş Şiiri) adlı bir araştırma kitabı da mevcuttur. Tasavvuf ve Alevi-Bektaşi şiiriyle 2006 yılından beri uğraşan Oktay, Yunus Emre ve Kaygusuz Abdal’ın izinden gitme ‘hayal’indedir…

Yalçın Armağan: 1977’de Kayseri’de doğdu. 2000’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nde 2003’te yüksek lisans ve 2007’de doktora öğrenimini tamamladı. 2020’de doçent oldu. 2007-2019 arasında İstanbul Bilgi ve Şehir üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2021’den beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesidir. İmkânsız Özerklik: Türk Şiirinde Modernizm (2011) ve İmgenin İcadı: İkinci Yeni’nin Meşruiyeti (2019) isimli kitapları İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Melih Cevdet Anday ve İlhan Berk’in yazılarını ve söyleşilerini derleyip yayına hazırladı.  

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır