Elif Balcı

Sevcan Tiftik

Nayuk N. Mayuk

 

27 Şubat Salı 19:00

Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Anlatılar

Elif Balcı, Sevcan Tiftik, Nayuk N. Mayuk

Feminist Konuşmalar

Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği’nin (DEMOS) Ocak ayında yayımladığı "Hayatlarımıza Sirayet Eden Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Anlatılarla Mücadele: Türkiye’deki Öz Örgütlerin ve Aktivistlerin Deneyimleri" başlıklı rapor anlatı analizi yöntemiyle sivil toplum kuruluşlarından ve aktivistlerden oluşan görüşmecilerin toplumsal cinsiyet anlatılarını nasıl oluşturduklarını ortaya çıkarıyor, karşıt anlatılarla nasıl mücadele ettiklerini ve mücadelelerinde kullandıkları araçları, baş etme stratejilerini, dayanışma imkanlarını, kurumsal ve kişisel deneyimlerini görünür kılıyor.

Bu etkinlikte DEMOS Proje Koordinatörü Nayuk Nazlı Mayuk, araştırmacıları Sevcan Tiftik ve Elif Balcı'dan hem araştırma serüvenlerini hem de toplumsal cinsiyet karşıtı anlatıların sivil alanı ve aktivistleri nasıl etkilediğini, araştırma sonuçlarını dinleyeceğiz. 

Elif Balcı: Lisans eğitimini ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladıktan sonra 2022 yılında London School of Economics and Political Science’tan “Toplumsal Cinsiyet, Kalkınma ve Küreselleşme” alanında yüksek lisans eğitimi almıştır. Türkiye’deki LGBTİ+ hareketinin uluslararası dayanışma deneyimlerine post-kolonyal bakış açısıyla yaklaşan tezinin ardından bu alanda araştırmalar yürütmeye devam etmektedir. Halihazırda, Dünya Bankası’nda danışmanlık, DEMOS bünyesinde araştırma asistanlığı yapmakta ve sivil toplumda gönüllü çalışmalar yürütmektedir.

Sevcan Tiftik: Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği’den mezun oldu. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nden “Karşılaştırmalı Queer Okumalar: Kulin, Mungan ve Toptaş Metinlerinde Queer Potansiyeller” teziyle yüksek lisans derecesini aldı. Şu an Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Genel Sosyoloji ve Metodoloji doktora programında “Cumhuriyet Sonrası Türkçe Romanda Sakat Erkeklik Deneyimleri” başlıklı tezinin yazım aşamasındadır.

Tiftik, Üniversiteli Kuir Araştırmaları Derneği’nde (ÜniKuir) Akademik Çalışmalar Koordinatörü olarak çalışmasının yanı sıra, Beykoz Üniversitesi’nde toplumsal cinsiyet ve insan hakları odağında dersler veriyor. DEMOS Araştırma Derneği’nde yönetim kurulu sekreteri ve araştırmacı olarak yer alıyor.

Nayuk N. Mayuk: 2011'de Dokuz Eylül Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Anadolu Üniversitesi’nde Sinema ve Televizyon bölümünde yüksek lisansa başladı. 2013-14 yıllarında Erasmus bursiyeri olarak Sheffield Hallam University’de Film Studies bölümünde değişim programına katıldı. 2014 yılında İstanbul’a yerleşti. 2015 yılında aktivizmle tanışmasıyla queer feminist çalışmalara başladı. Aktivizmden öğrendiği dönüştürücü kavram çalışmalarını akademik bilgiye katarak “Hayatta Kalan Kavramının Belgesel Sinemaya İzdüşümleri” tezini yazdı ve 2019 yılında yüksek lisans derecesini aldı.

2015-18 arasında Lezbiyen Biseksüel Feministler’e (LezBiFem) dahil olan Nayuk, LezBiFem’in Zeliş isimli bülten içeriklerinin ortak üretiminde yer aldı ve Queer İlişkilerde Duygusal Şiddet (2016) adlı fanzinin Türkçeleştirilme sürecini yürüttü.

Sürekli yenilenen kriz halleriyle başa çıkma yöntemleri geliştirmeye yardımcı bir el kitabı niteliğindeki "Lubunyalar için Dayanıklılık Geliştirme Rehberi"ni 2020 yılında yayınladı. 2022 yılında bağımlılık meselesine dair terimleri yeniden düşünmeye davet eden ve ayıklığa oyunbaz yaklaşan Adsız Aşkitler: bağzı bağımlılıklara kuir bir bakış, bir çare arayış’ı yazdı. 2023 yılında LBQ Buluşmaları Raporu: Lezbiyen, Biseksüel, Queer Hareketin Türkiye’deki İzlekleri’nde LBQ öz örgütlenmelerinin otuz yıla yayılan kaydını tutarken güncel kolektif tartışmaları aktardı.

Bakım odaklı topluluklar, hikaye yazımı, yaratıcı ifade, toplumsal barış ve şiddetsiz örgütlenme üzerine çalışmalarına devam ediyor. Şu an DEMOS Araştırma Derneği’nde toplumsal cinsiyet karşıtı anlatılarla mücadele etmeyi hedefleyen ve bu anlatıların dönüşüm olasılıklarını araştıran projeyi yürütüyor.

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır