Ahmet Soysal

8 Şubat Perşembe 19:00

Resim ve Felsefe: Merleau-Ponty

Ahmet Soysal

Felsefe Konuşmaları

Felsefenin Güzel’i soru konusu yapması (Platon ve Plotinos’tan Kant’a ve ondan günümüze kadar), felsefenin sanat ile, ve özel olarak resim sanatı ile ilişkisinin tarihsel çerçevesini oluşturmuştur. Felsefî kavramlar, özellikle Rönesans’tan itibaren, bizzat sanatçıların işlerini belirlerken, bir sanat felsefesi de gelişmiş, Estetik alanı, Hegel başta olmak üzere büyük düşünürlerin başat bir alanı durumuna gelmiştir. 20. yüzyılda Heidegger ve Merleau-Ponty, daha sonra Maldiney, Lyotard, Deleuze gibi düşünürler özellikle resim sanatını temel felsefî soruları (varlık, beden, arzu, gücül ve edimsel vs) yanıtlamanın bir aracılığı olarak ele almaya yönelmişlerdir.

İşte Ahmet Soysal yapacağı iki konuşmada, Merleau-Ponty ile Deleuze’ün resme yaklaşımlarını ele alacak. İlk konuşmada, Merleau-Ponty’nin son felsefesi olan, görünür (visible) düşüncesinin, fenomenolojik ve ontolojik bağlamı çerçevesinde, resim sanatına yaptığı göndermeleri (özellikle, Göz ve Tin metni bağlamında) değerlendirecek.

Ahmet Soysal: 1957, İstanbul doğumlu. 1976’ya dek İstanbul, Paris, Brüksel ve Beyrut’ta yaşadı. 1982-1995 arası Beyaz dergisini çıkardı. Artaud’dan, Bonnefoy’dan, André du Bouchet’den, Merleau-Ponty’den çeviriler yayımladı. Fazıl Hüsnü Dağlarca’yı Fransızcaya çevirdi. Paris’te École Normale Supérieure’de 1992-1996 arası fenomenoloji konferansları sundu. Edebiyat ve felsefe üzerine birçok kitap yazdı.

Katılım üst sınırına ulaştığımız için artık kayıt alamıyoruz. İlginize teşekkür ederiz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır