Sema Başgelen

Nezih Başgelen

Mesut Varlık

1 Haziran Perşembe 21:00

Arkeoloji ve Sanat Yayınları + ArkeoPera Kitabevi

Moderatör: Mesut Varlık

Sema Başgelen, Nezih Başgelen

Yayıncılık Konuşmaları

Butik yayınevleriyle gerçekleştirdiğimiz Yayıncılık Konuşmaları’nın yeni durağı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları. Yayınevinin ayrıca, ArkeoPera adında bir de uzmanlık kitabevi bulunuyor. Yayınevinin ve kitabevinin kurucularıyla gerçekleştireceğimiz sohbetin moderatörlüğünü Mesut Varlık üstleniyor. 

Sema Başgelen: Makedon asıllı bir anne ile Aydınlı bir babanın ikiz kızlarından biri olarak İstanbul’da doğdu. Bilgisayar programcılığı eğitiminden sonra on dört yıl özel sektörde çalıştı. Ânı yakalamak için iki yıllık İFSAK fotoğraf eğitimi aldı. Çok sevdiği arkeoloji ve kitaplar dünyasıyla eşi Nezih Başgelen dolayısıyla buluştu. ArkeoPera Kitapevi - Sanat Galerisi’nin 2006’dan bu yana direktörlüğünü yürütüyor.

Nezih Başgelen: 1978’de alanında ülkemizdeki ilk popüler süreli yayın olan Arkeoloji ve Sanat Dergisi’ni çıkardı ve bugüne kadar başarıyla yayınını sürdürdü. 1982’de kurduğu Arkeoloji ve Sanat Yayınları, yurdumuzun zengin tarihi eserleri, eski uygarlıkları hakkında araştırma, inceleme, el kitapları, kataloglar, gezi rehberleri gibi temel diziler üzerinden binlerce başvuru eserinin yayımını gerçekleştirmiştir. 1986’da Türkiye’nin tarihi doğal ve turistik değerlerine dönük hizmet veren görsel doküman arşivini (Celsus Picture Library) oluşturdu. Ülkemizin zengin arkeolojik potansiyelini sistematik bir şekilde fotoğraflarla belgeledi. Bu konuda saygın bir başvuru kaynağını oluşturdu. Türkiye ile ilgili eski seyahatname, resim, belge, kitap ve haritaları topladı. Bunları “Bir Zamanlar Kentler” dizisinde yayınladı. Yabancı ülke müzelerindeki ve arşivlerindeki Türkiye’den giden eserleri belgelemeye çalıştı. Çocuklara yönelik tarihi eserleri ve eski uygarlıkları sevdirmeyi amaçlayan eğitici boyama kitapları projesini başlattı. Ülkemiz insanına eski kentleri ve harabeleri tarihi ve doğal çevre değerlerini sevdirmeyi ve bilinçlendirmeyi amaçlayan kültür turlarını organize etti ve bizzat gerçekleştirdi. Yazdığı yazılar, verdiği konferanslar, yayınladığı kitaplar, düzenlediği etkinliklerle arkeolojinin ve eski eserlerin korunmasının ülkemiz kamuoyunda yer almasını sağladı. Trakya ve Anadolu’da özellikle Doğu Anadolu’da yaptığı araştırma ve inceleme gezilerinde pek çok bilinmeyen kalıntı, anıt ve arkeolojik yerleşmeyi belgeleyerek bilim dünyasına tanıttı. Özellikle Nemrut Dağı üzerine pek çok eser hazırladı. Türkiye’de Neolitik Dönem Yayın Projesini başlattı. Arkeoloji, sanat tarihi, etnografya, turizm, tarihi ve doğal çevrenin korunması alanında binlerce yazı kaleme aldı. Bu alanlarda yayınlananları ve yapılanları toplumla buluşturmak için eşiyle birlikte ArkeoPera Kitapevi ve Sanat Galerisi’ni kurdu. 

- UNESCO Türkiye Milli Komisyonu üyesidir;

- TAÇ Vakfı (Türkiye Anıt ve Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı) şeref üyesidir;

- Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu onur üyesidir;

- Heritage Istanbul Fuarı Bilimsel Danışma Kurulu üyesidir; 

- Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu kurucusu ve yöneticisidir;

- III. Milli Kültür Şurası, Kültür Varlıkları, Müzeler ve Arkeoloji Komisyonu başkanlığı yapmıştır.

Mesut Varlık: 1980, İstanbul doğumlu. Bilgi Üniversitesi Tarih bölümünden ve Kültürel İncelemeler master programından mezun oldu. İletişim Bilimleri doktora çalışmasını sürdürüyor. 25 yıllık editörlüğü sırasında neredeyse her tür ve çeşitten kitabın editörlüğünü yaptı, birçok derginin yayın kurulunda yer aldı; söyleşileri, eleştiri yazıları, şiirleri, çevirileri birçok dergi ve kitapta yayımlandı. Türkiye’nin ilk kültürel incelemeler dergisi Kült’ün kurucusu, yayın yönetmeniydi. F. Jameson’ın Siyasal Bilinçdışı (Yavuz Alogan’la) dâhil çevirisini üstlendiği bazı kitaplar bulunuyor. Açık Radyo’da beş yıl boyunca üç ayrı program hazırladı, sundu. Konsol Kitapları’nın ve ONS-Yaşama Kültürü dergisinin yayın yönetmeni.

YouTube üzerinden ilk gösterim.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır