Ahmet Kuyaş

Mesut Varlık

23 Mayıs Salı 21:00

Nutuk-5: Mustafa Kemal Kültünü Aşmak

Moderatör: Mesut Varlık

Ahmet Kuyaş

Tarih Konuşmaları

Cumhuriyet tarihyazımının kurucu metni olarak görülen Nutuk’u tarihçi Ahmet Kuyaş ile birlikte, Mesut Varlık’ın moderatörlüğünde okuyor, tartışıyoruz. Altı bölümden oluşacak seride Nutuk’un farklı boyutları ele alınacak. Beşinci bölümde, Nutuk’un yazarı Mustafa Kemal’in etrafında oluşturulan, onu kültleştirmeye odaklanan yaklaşımların eleştirisi öne çıkıyor. Mustafa Kemal’i tarihselleştirmek, devrim sürecini daha iyi anlamak için bizlere ne gibi olanaklar sağlıyor? 100. Yılını kutladığımız Cumhuriyet’in bu temel metninin henüz bir eleştirel baskısı bulunmazken, bu yayın serimizin bir başlangıç olması dileğiyle.

Ahmet Kuyaş: Haute-Bretagne Üniversitesi’nden tarih lisansı ve McGill Üniversitesi’nden tarih doktorası aldı. Princeton Üniversitesi’nde okutmanlık ve Mount Holyoke College’da öğretim üyeliği yaptı. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde öğretim üyeliğinden 2019'da emekli oldu. Geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet tarihleri genel ilgi alanı.

Mesut Varlık: 1980, İstanbul doğumlu. Bilgi Üniversitesi Tarih bölümünden ve Kültürel İncelemeler master programından mezun oldu. İletişim Bilimleri doktora çalışmasını sürdürüyor. 25 yıllık editörlüğü sırasında neredeyse her tür ve çeşitten kitabın editörlüğünü yaptı, birçok derginin yayın kurulunda yer aldı; söyleşileri, eleştiri yazıları, şiirleri, çevirileri birçok dergi ve kitapta yayımlandı. Türkiye’nin ilk kültürel incelemeler dergisi Kült’ün kurucusu, yayın yönetmeniydi. F. Jameson’ın Siyasal Bilinçdışı (Yavuz Alogan’la) dâhil çevirisini üstlendiği bazı kitaplar bulunuyor. Açık Radyo’da beş yıl boyunca üç ayrı program hazırladı, sundu. Konsol Kitapları’nın ve ONS-Yaşama Kültürü dergisinin yayın yönetmeni.

YouTube üzerinden ilk gösterim.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır