Uğur Tanyeli

Mesut Varlık

4 Mayıs Perşembe 19:00

Tarihyazımı, Deprem ve İstanbul

Moderatör: Mesut Varlık

Uğur Tanyeli

Mimarlık Konuşmaları

Deprem artık ülke gündemi kadar gündelik hayatımızın da temel konularından biri haline geldi. Durmadan depremi konuşuyoruz, kaygılarımızı paylaşıyoruz. Depreme ve hayatımıza etkilerine dair sayısız yanlış bildiklerimiz arasında yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Mimar Uğur Tanyeli ile deprem ve mimariye dair yanlış kanaatlerimizi ve tarihyazımını etkileyen, hatta belirleyen hatalı yaklaşımlarımızı Mesut Varlık’ın moderatörlüğünde konuşacağız. 

Uğur Tanyeli: 1952’de Ankara’da doğdu. Mimarlık ve mimarlık tarihi öğrenimini bugünkü adıyla MSGSÜ Mimarlık Fakültesi’nde (1976) ve İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde (doktora: 1985) yaptı. 1992’de doçent, 1998’de profesör unvanına hak kazandı. 2011-15 arasında Mardin Artuklu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin kurucu dekanlığını, 2015-18’de İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi dekanlığını yaptı. 2018-20’de İstanbul Şehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi dekanlığı görevinde bulundu. Halen İstinye Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Çalışmaları, Türkiye modernliğinin Osmanlı 16. yüzyılından başlayan bir kapsamda fiziksel ve mekânsal-toplumsal çevre bağlamında irdelenmesi üzerinde yoğunlaşır. Çok sayıdaki kitapları arasında İstanbul 1900-2000: Konutu ve Modernleşmeyi Metropolden Okumak (Akın Nalça, 2004), Turgut Cansever: Düşünce Adamı ve Mimar (A. Yücel ile birlikte, Osmanlı Bankası Arşiv Araştırma Merkezi ve GG, 2007), Mimarlığın Aktörleri: Türkiye 1900-2000 (GG, 2007), Rüya, İnşa, İtiraz: Mimari Eleştiri Metinleri (Boyut, 2011), Sınıraşımı Metinleri: Osmanlı Mekânının Peşinde (Akın Nalça, 2015), Yıkarak Yapmak (Metis, 2017), Mütereddit Modernler: Türkiye’de ve Dünyada Mimar İdeologlar (Işık Üniversitesi Yay., 2018) ve Mimar Sinan: Tarihsel ve Muhayyel var.

Mesut Varlık: 1980, İstanbul doğumlu. Bilgi Üniversitesi Tarih bölümünden ve Kültürel İncelemeler master programından mezun oldu. İletişim Bilimleri doktora çalışmasını sürdürüyor. 25 yıllık editörlüğü sırasında neredeyse her tür ve çeşitten kitabın editörlüğünü yaptı, birçok derginin yayın kurulunda yer aldı; söyleşileri, eleştiri yazıları, şiirleri, çevirileri birçok dergi ve kitapta yayımlandı. Türkiye’nin ilk kültürel incelemeler dergisi Kült’ün kurucusu, yayın yönetmeniydi. F. Jameson’ın Siyasal Bilinçdışı (Yavuz Alogan’la) dâhil çevirisini üstlendiği bazı kitaplar bulunuyor. Açık Radyo’da beş yıl boyunca üç ayrı program hazırladı, sundu. Konsol Kitapları’nın ve ONS-Yaşama Kültürü dergisinin yayın yönetmeni.

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır