Ekrem Işın

Seval Şahin

3 Mayıs Çarşamba 21:00

Abdülhak Şinasi Hisar ve Çamlıca’daki Eniştemiz

Moderatör: Seval Şahin

Ekrem Işın

Edebiyat Tarihi Konuşmaları

Edebiyat Tarihi Konuşmaları'nda Ekrem Işın'ın Abdülhak Şinasi Hisar değerlendirmelerine odaklanmayı bu sezonumuzda da sürdürüyoruz. 

Abdülhak Şinasi Hisar'ın eşsiz üslubunu ve mizahî anlatımını taşıyan Çamlıca'daki Eniştemiz edebiyat tarihimizin benzeri az bulunur romanlarından biri. Bu programda, Ekrem Işın, yine Seval Şahin'in eşliğinde Çamlıca'daki Eniştemiz'i anlatıyor.

Ekrem Işın: Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında Doğu-Batı Sorunu başlıklı tez çalışmasıyla girdiği kültür tarihi araştırmalarını, 1977-1984 yılları arasında yaptığı edebiyat merkezli incelemelerle sürdürdü. Bu yazıları, Milliyet Sanat, Oluşum, Tan, Sanat Olayı, Çağdaş Eleştiri ve Özgür İnsan dergilerinde yayınlandı. 1984’ten itibaren ‘İstanbul’ konulu toplumsal tarih araştırmalarına yöneldi ve başta Tarih ve Toplum, Sanat Dünyamız, Gergedan, Çağdaş Şehir, Arredamento-Dekorasyon vs. gibi dergilerde yayımlanan incelemelerini 1995’te İstanbul’da Gündelik Hayat. Tarih, Kültür ve Mekân İlişkileri Üzerine Toplumsal Tarih Denemeleri başlığıyla kitaplaştırdı. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi’ni hazırlayan ekipte yer alan yazar, uluslararası tasavvuf tarihi araştırmalarında proje danışmanlığı yapmakta, Thierry Zarcone ve Arthur F. Buhler ile birlikte Journal of the History of Sufism’in ortak editörlüğünü yürütmektedir. 

Seval Şahin: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi. Edebî biçimlerin sosyolojisi, polisiye edebiyat ve edebiyatta gündelik hayat üzerine çalışmalar yapmaktadır. Açık Radyo’da “Günün ve Güncelin Edebiyatı” başlıklı bir program hazırlamakta ve sunmaktadır. Peyami Safa’nın Server Bedi Külliyatı ve Yakup Kadri külliyatının eleştirel basımları üzerine çalışmaktadır. Bağlam yayınlarından "Edebiyatın İzinde" serisi üst başlığı ile yayınlanan kitapların editörlerindendir. Yayımlanmış kitapları: Kültürel Sermaye, Kibar Hırsız ve Şehir(2011); Tanpınar’da Oyun (2013); Cinai Meseleler -Osmanlı-Türk Polisiye Edebiyatında Biçim ve İdeoloji- (2017); Talih, Tesadüf ve İrade -Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romancılığı Üzerine Düşünceler- (2019).

YouTube üzerinden ilk gösterim.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır