Gülşah Torunoğlu

23 Aralık Çarşamba 21:00

Bir Musibet: Yeni Türkiye’de Erillik, Şiddet ve Feminist Siyaset 

Gülşah Torunoğlu

Alev Özkazanç

Kadın Konuşmaları

Kadın Konuşmaları'nda bu akşam Alev Özkazanç, Türkiye'de feminist siyasetin bugününe bakan yeni kitabı üzerine Gülşah Torunoğlu'yla sohbet ediyor.

Alev Özkazanç: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden (SBF) 2016'da zorunlu emekli olan bir siyaset bilimci. Lisans öğrenimini 1989’da ODTÜ Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde tamamladı. University of Essex’de siyaset teorisi alanında yüksek lisans yaptı. 1998'de Ankara Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı. 1992-2016 arasında SBF'de çalışmış, Siyaset Bilimi Anabilimdalı’nın yanı sıra Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Anabilimdalı’nda dersler vermiştir. 1994 yılında kuruluşundan itibaren KASAUM (Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi) ekibinin üyesi olmuş, 2012’de AÜ Cinsel Saldırı ve Tacize Karşı Destek Birimi’nin (CTS) kuruluşunda görev almış ve 2008-2016 arasında Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2018-2020 arasında Oxford Üniversitesinde (Center for European Studies) misafir akademisyen olarak bulunmuştur. Çağdaş siyaset kuramı, yakın dönem Türkiye siyaseti, feminizm, psikanaliz, toplumsal cinsiyet ve queer kuram, neo-liberalizm, suç ve ceza temel ilgi alanlarıdır. Dipnot Yayınları tarafından yayımlanan kitapları: Siyaset Sosyolojisi Yazıları: Yeni Sağ ve Sonrası (2007); Neo-Liberal Tezahürler: Vatandaşlık, Suç, Eğitim (2011); Cinsellik, Şiddet ve Hukuk (2013); Feminizm ve Queer Kuram (2015, 2017); Bir Musibet: Yeni Türkiye’de Erillik, Şiddet ve Feminist Siyaset (2020). 

Gülşah Torunoğlu: Doktorasını 2019 yılında Ohio State Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Ortadoğu'da karşılaştırmalı feminizm üzerine aldı. Sırasıyla Wisconsin-Madison Üniversitesi, Kahire Amerikan Üniversitesi (AUC) ve Princeton Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. 2019-2020 akademik yılında Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (ANAMED) doktora sonrası bursiyeri olarak çalışmalarına devam etti. 2020 yazında Koç Üniversitesi’nde Edebiyatta Kadın ve Cinsiyet üzerine ders verdi. Şu anda İsveç Araştırmaları Enstitüsü'nde (SRII) bursiyer olarak doktora tezinin kitap olarak basılması hazırlıklarını sürdürüyor. Orient Institut İstanbul'da (OII) misafir araştırmacı olarak Türkiye ve Osmanlı tarihinde otobiyografik kaynaklar konusunda araştırma alanının geliştirilmesine, kadınlar ve otobiyografik yazıları üzerine ulusal ve uluslararası araştırma işbirliği projeleri kurulmasına katkıda buluyor. Akademik olarak yürüttüğü çalışmaların daha toplumsal boyutta yansımaları üzerine K24'te yazılar yazıyor. 

YouTube üzerinden ilk gösterim


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır