16 Ekim Çarşamba 19:00

Demokrasi Tramvayından İniş Sürecinde Türkiye’de Siyaset

Ersin Kalaycıoğlu

Politika Konuşmaları

2010 referandumundan sonra Türkiye demokrasiden adım adım uzaklaşmaya başladı. Süreç özellikle 2011 genel seçimlerinden sonra ivme kazandı. 2017 referandumuyla birlikte iyice pekişti. Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu bu gelişmelerin özet görüntüsünü ve yarattığı yeni siyasal rejimin hukuki ve siyasal dinamiklerini siyaset sosyolojisi ve siyaset bilimi araştırmaları çerçevesinde irdeleyecek. Asıl konumuz Türkiye ama kendisine dünyadaki gelişmeleri ve dış politikanın iç dinamiklerle ilişkisini de sormaya hazırlanıyoruz.

 

Ersin Kalaycıoğlu:

1973’te İ.Ü. İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Ardından Iowa Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’ne devam ederek 1975’te yüksek lisans, 1977’de doktora programını tamamladı. Uzmanlık dalı “Karşılaştırmalı Siyaset” olup, bu dal içinde siyasal katılma ve siyasal temsil konularında uzmanlaştı. Türkçe ve İngilizce yayımlanmış toplam on kitabı, ve yirmi bir adet kitap boyutlarında araştırma raporları, Türkçe ve İngilizce olarak bilimsel, hakemli uluslararası dergi ve kitaplarda yayımlanmış çeşitli makaleleri var.

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır