Necla Rüzgar

 

 

 

 

17 Haziran Pazartesi 19:00

Çok Kalpli Varlık

Necla Rüzgar

Çağdaş Sanat Konuşmaları

“Yerinden edilmişlik” yaşadığımız yüzyılın en temel sorunu oldu. Tıpkı insanlar gibi, hayvanlar da yerlerinden edildi; yurtsuzlaştırıldı. Hayvanların eskiden kendi varlıklarına özgü bir çevreleri vardı. Oysa modern hayat dünyanın bütün topraklarını hayvanlardan arındırdı. Sanki hayvanlar dünyayı terk edip çekip gittiler.

“Çok Kalpli Varlık” kadın, erkek, hayvan gibi ifadelerin ötekileştirici içeriğini eritir ve “varlık” kavramının bütün türleri kucaklamasına, birleştirmesine ve hepsini bir araya getirip güçlendirmesine işaret eder. “Çok Kalpli Varlık” farklı tür ve özelliklere sahip canlıların, durumların ya da düşünme biçimlerinin birbirine geçmesidir. “Çok Kalpli Varlık” ifadesinden, parçalamayı, yerinden etmeyi, keskin sınırlarla birbirinden ayırmayı değil, bir araya getirmeyi, inşa etmeyi, büyütüp güçlendirmeyi ve çoğulcu düşünmeyi anlayabiliriz.

Sanat yerinden edilen varlıklar için bir iyileştirme formu olabilir mi? İmge bu formun içinde nasıl bir işlev görür?

Necla Rüzgar’dan bütün bunları dinleyeceğiz.

Necla Rüzgar: 1972 Tunceli doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Resim Bölümü’nde profesör. Çalışmalarını Ankara ve İstanbul’da sürdürüyor. Resim, heykel, video ve fotoğraf disiplinlerinde eser veriyor. İşlerinde farklı tür ve özelliklere sahip canlılar, durumlar ve düşünme biçimleri birbirine geçerek katmanlı yeni bir “varlık” oluşturuyor. Türlerin ve durumların ötekileştirici içeriğinden uzaklaşan bu varlık imgesi, çoğulcu bir anlayışa atıfta bulunuyor.

 

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır