Merih Akoğul

2 Mayıs Perşembe 19:00

Barthes’ın Kıyılarında

Merih Akoğul

Fotoğraf Konuşmaları

Camera Lucida’nın yazarı Roland Barthes, ustalık dönemi kitabını neden fotoğrafçıların beğenmeyeceğini düşünmüştü? Yaşarken yazdığı bu son kitabında neden fotoğraflara ait verileri birbirleriyle kesişmeyen “punctum” ve “studium” gibi iki ayrı kavram üzerinden ele almayı seçmişti?

Özgün yaklaşımlarını -hiç bir yere bakmadan- görüntüler üzerinden yeni bir anlatı biçemi geliştirerek çevresiyle paylaşan Barthes, dünyanın en sıra dışı zihinlerinden biri olarak 20. yüzyılın düşünce yapısına büyük katkılarda bulundu, olayları ele almamız ve kavramamız için bizlere önemli ipuçları sundu. Merih Akoğul, bu akşam, felsefe, edebiyat ve göstergebilim alanlarında eserler veren, kitapları, dersleri, eleştiri ve inceleme yazılarıyla tüm dünyada büyük ilgi çeken Barthes’ın fotoğraf sanatına yaptığı katkıları örnek fotoğraflar ve kuramlar üzerinden anlatıyor.

Merih Akoğul: Fotoğrafçı ve yazar. İstanbul Modern Müzesi Fotoğraf Bölümü Danışma Kurulu Üyesi. Halen sürmekte olan Yıldız Moran sergisinin küratörü. Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi kitaplarının editörü. Kişisel sergilerinin yanı sıra fotoğrafla ilgili çok sayıda kitabın yazarı. Uzmanlık alanları: fotoğraf kuramı, fotoğraf okumaları ve edebiyat-fotoğraf ilişkisi.

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır