29 Nisan Pazartesi 17:00-19:00

Karşılaştırmalı Mistisizmler: Daoizm, Budizm, Hinduizm, Tasavvuf

Ahmet Soysal

Seminer Dizisi

Doğu kaynaklı büyük düşünce akımlarını, bakış açısına göre, farklı tanımlayabiliriz. Bunlara Felsefeler, Metafizikler, Mistikler, Bilgelikler denilebilir. Biz burada Mistikler ya da Mistisizmler deyimini tercih ediyoruz. Çünkü bunlarda, sadece bir varlık tasarımı ve bilgi teorisi (Felsefenin işlevi), ya da sadece bir doğru yaşam anlayışı (Bilgeliğin işlevi) sunmak söz konusu değil. Bu işlevlere ek olarak, bir kutsallık ve azizlik doğrultusu da ortaya konuluyor.

Seminer dizimizde, ilkin Çin’de Laozi’nin kurucusu olduğu Daoizm’i, bizzat Laozi’nin ünlü metni Daodejing’in ışığında ele alacağız. Bunun devamında, Budist düşüncenin belki de en temel düşünce metni olan Nagarjuna’nın (M.S. 1.-2. yüzyıllar) Orta’nın İncelemesi adlı yapıtına göz atacağız. Bunun çevirisi, Türkçe’de 2016’da yayımlandı (Monokl). Ardından, ilk iki akımdan da eski bir geçmişe dayanan Hinduizm’in Vedanta geleneğinin doruğu sayılan bir düşünürün, Türkçe’de ilk defa sunulacak olan çeşitli metinlerini ele alacağız. Bu düşünür, M.S. 7. yüzyılın sonlarına doğru yaşamış Şankara. Son bölümlerde, daha Batıya ve yakın tarihe gelip, İslam Tasavvufu olgusuna sentetik bir bakış denemesi gerçekleştireceğiz. Bu aşamada, Suhreverdî ile İbn Arabî’nin çeşitli metinleri bize ışık tutacak.

Beş hafta boyunca Cumartesi günleri yapılacak olan seminer serisine katılmak isteyenler info@kiraathane.com.tr adresinden bilgi alabilirler. Katılım ücreti öğrencilere yüzde 50 indirimlidir.

Ahmet Soysal: 1957 İstanbul doğumlu. 1976’ya dek İstanbul, Paris, Brüksel ve Beyrut’ta yaşadı. 1982-1995 arası Beyaz dergisini çıkardı. Artaud’dan, Bonnefoy’dan, André du Bouchet’den, Merleau-Ponty’den çeviriler yayımladı. Fazıl Hüsnü Dağlarca’yı Fransızca’ya çevirdi. Paris’te École Normale Supérieure’de 1992-1996 arası fenomenoloji konferansları sundu. Edebiyat ve felsefe üzerine birçok kitap yazdı.

Kayıt talebi ve başvurularınız için lütfen e-posta adresimize yazınız: 

info.kiraathane24@gmail.com

Telefon: (0212) 2529389

Sadece teyidli katılımcılar için ve ücrete tabi.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır