rezzan gümgüm

kırmızı çizgiler/im

14 Haziran Cuma 18:00

Sergi Açılışı

rezzan gümgüm

[EN below]

"Kırmızı çizgiler/im," rezzan gümgüm'ün 2019 yılında Ankara'da gerçekleştirdiği uzun süreli performansın kayıtlarını video, fotoğraf ve mekâna özgü yerleştirmeler olarak bir arada sergiler. Ankara'da iki ay süresince belli aralıklarla yürüme performansına eşlik eden plastik şişeden yerlere akıtılan kırmızı boyanın oluşturduğu "kırmızı çizgiler," Ankara'nın sokaklarına yayılır. On yıllardır otoriteler tarafından söylenegelen "kırmızı çizgimiz"in kırmızı boya ile oluşturulan izdüşümleri tüm olasılıkları barındıran sokaklarda yeniden görülür, gösterilir ve üzerine basılması teşvik edilir. Gündelik yaşamın rutinlerine eşlik eden çizgileri kent sakinleri defalarca ihlal eder. Coğrafyaya, kadına, bedene, dile, düşünceye, eyleme, haklara, özgürlüğe çizilen sınırlara, engellere karşılık gelen "kırmızı çizgiler," sokağın büyüsünde kendini tüm bu baskı ve kuşatmalarla baş etme taktiklerini yeniden düşünmeye ve tartışmaya açar. Herkesi direnmenin estetiğine ortak olma oyununa çağırır.  

rezzan gümgüm: 1978 yılında Varto’da doğan sanatçı, Ankara Gazi Üniversitesi lisans sanat eğitiminin ardından, İtalya’da Macerata Güzel Sanatlar Akademisi’nde sanat eğitimi aldı. Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde sanatta yeterlik eğitimini tamamladı. Madrid Complutense Üniversitesi’nde bir yıl performans ve video üzerine eğitimler aldı ve sanatta yeterlik tezi ile ilgili araştırmalar yaptı. Üretimleri farklı sanat pratiklerini kapsar: Performans, video, enstalasyon, fotoğraf vb. Çalışmalarında, yapılandırılmış gündelik hayatta kişisel ve kolektif deneyimlerin sanatsal ifade olanaklarını araştırır. Özellikle kent ve kırsal alanlarda ekolojik ve politik sorunlara odaklanan sanatçı cinsiyet, kimlik, yerinden edilme, biyoçeşitlilik kavramlarını ekofeminist bir yaklaşımla ve samimiyetle ele alır. Çeşitli kurumlarda sanat eğitimi dersleri verir. Rê kolektifin kurucu üyesidir. (https://www.behance.net/rezzangumgum)

"kırmızı çizgiler/im" sergisi 14 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında Pazar hariç her gün Kıraathane'de 11:00-19:00 saatleri arasında gezilebilir.

* * *

my/red lines

"My / Red Lines" exhibits the recording of a long-term performance done by rezzan gümgüm in Ankara in 2019, displaying videos, photographs, and site-specific installations. Over two months in Ankara, intermittent performances were accompanied by pouring red paint from a plastic bottle onto the ground, creating "red lines" that spread across the city streets. These red lines, formed by paint, echo the longstanding rhetoric of "our red line" voiced by authorities, reappears, represented on the streets, and are encouraged to be stepped upon. The lines, that accompany the routines of daily life, are repeatedly violated by urban dwellers. Representing boundaries imposed on geography, gender, body, language, thought, action, rights, and freedom, these "red lines" provoke a reconsideration and discussion of coping tactics within the enchantment of the streets amidst all these pressures and encroachments. They call everyone to take part in the aesthetics of the game of resisting.

rezzan gümgüm: Born in 1978, in Varto. She graduated from Gazi University, Ankara with Bachelor’s Degree in Art, later she studied in Macerata Fine Arts Academy, Italy. She completed her Proficieny in Arts studies in Faculty of Fine Arts, Hacettepe University. She has taken courses on performance and video and done researches on her Doctorate Thesis in Complutense University, Madrid. Her artistic works cover various practices; like, performance, video, installation, photography. Through her works she explores the possibilities of artistic expressions of personal and collective experiences in the structured everyday life. She particularly focuses on the ecological and political problems in urban and rural areas and handles the concepts like gender, identity, forced displacement, biodiversity within ecofeminist perspective and sincerity. She gives lectures on art in various institutions. She is the founding member of Rê collective. (https://www.behance.net/rezzangumgum)