Esra Dicle

Yalçın Armağan

25 Mayıs Cumartesi 21:00

Modernist Edebiyatın Türkçede Doğuşu: Bunaltı’dan Yanık Saraylar’a Varolma Direnci

Esra Dicle, Yalçın Armağan

Edebiyat Konuşmaları / Youtube gösterimi

Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nin Kış 2024 sezonunda başlayan “Modernist Edebiyatın Türkçede Doğuşu (1950-1965)” serisi devam ediyor. Esra Dicle ve Yalçın Armağan, geçen sezon 1950’lerin ilk yarısında yayımlanan öncü modernist metinlere yakından bakmışlardı. Serinin yeni bölümlerinde 1950’lerin sonu ve 1960’ların başında yayımlanan kitaplara odaklanıyorlar. 

Serinin, "Bunaltı’dan Yanık Saraylar’a Varolma Direnci" başlıklı beşinci bölümünde, Esra Dicle ve Yalçın Armağan, 1958 ile 1965 arasında yayımlanan öykü kitaplarına yakından bakarak Demir Özlü, Ferit Edgü, Onat Kutlar, Leylâ Erbil ve Sevim Burak’ın ilk kitaplarındaki varoluşçu izlerin ve deneysel dilin peşine düşüyorlar.

Esra Dicle: Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi'nden Türk Dili ve Edebiyatı alanında aldı. Doktora tezi “Resmî İdeoloji Sahnede / Kemalist İdeolojinin İnşasında Halkevleri Dönemi Tiyatro Oyunlarının Etkisi” İletişim Yayınları tarafından 2013 yılında yayımlandı. İkinci kitabı Ben Yüz Çiçekten Yanayım / Nâzım Hikmet Tiyatrosunda Metinler-Türler-Söylemler, 2020 yılında İmge Kitabevi Yayınları'ndan çıktı. 2022 yılında Dergâh Yayınlarından çıkan Edebiyatın Duygu Haritası ve Osmanlı Sahnesi-19 yy Çok Dilli Osmanlı Komedyasından Üç Metin kitaplarını hazırladı. 2003-2008 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi'nde Türk Dili dersleri veren Esra Dicle, 2005 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi'nde Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü'nde Dr. Öğretim Görevlisi olarak görev yapıyor; Türk Dili derslerinin yanında modern tiyatro, uyarlama kuramı ve teatrallik üzerine de çeşitli dersler veriyor.

Yalçın Armağan: 1977’de Kayseri’de doğdu. 2000’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nde 2003’te yüksek lisans ve 2007’de doktora öğrenimini tamamladı. 2020’de doçent oldu. 2007-2019 arasında İstanbul Bilgi ve Şehir üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2021’den beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesidir. İmkânsız Özerklik: Türk Şiirinde Modernizm (2011) ve İmgenin İcadı: İkinci Yeni’nin Meşruiyeti (2019) isimli kitapları İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Melih Cevdet Anday ve İlhan Berk’in yazılarını ve söyleşilerini derleyip yayına hazırladı.  

YouTube ilk gösterimi.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır