Aslı Odman

22 Mayıs Çarşamba 19:00

İşçinin Bedeninden Ekosistemin Bedenine

Aslı Odman

Çevre Konuşmaları

Yerkürenin iklimini değiştirecek kadar etkin şirketler aynı zamanda işçilerin kıyıcı çalışma koşullarına maruz bırakıldığı bir sömürü ortamını da besliyor. Hammade ve enerji arayışı ile dünyanın, uzayın ve okyanusların altını üstüne getiren, son on yıllarda binlerce türün varlığını tamamen ortadan kaldıran bu şirketler, işledikleri ekolojik suçların yanı sıra işçilerin en temel haklarını da gasp ediyor.

Dünyayı son hızla ekolojik bir felakete götüren bu treni durdurmak için imdat frenine nasıl beraberce asılabiliriz? Sınıfa, toplumsal cinsiyete, yaşa dayalı, etnik ve kültürel çelişkileri dikkate alan ortak bir paydada nasıl buluşabiliriz? Üretim sisteminin yarattığı çalışan makbul insan bedeninin kat etmek zorunda bırakıldığı yıkım ve enkaz yolunu nasıl geriye doğru yürüyebilir, ekosistemle ilişkisini nasıl kurabiliriz?" İstihdam mı çevre mi" şeklinde dayatılan ikilemi nasıl kırıp, "yaşamsal" olana odaklanabiliriz? "Emeğin ekolojisi" ya da "emekoloji" kavramı, ekoloji ve işçi sömürüsü arasında köprü kurarak, tam da bu ihtiyaca cevap verecek bir örgütlenme modeline alan açıyor. Aslı Odman, bu ilkelere dayalı bir örgütlemenin neden bir zorunluluk haline geldiğini, bize sağlayacağı imkânları ve önümüze çıkacak zorlukları somut örneklerle masaya yatırıyor.

Aslı Odman: 2011'de oluşan İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi kurucu gönüllüleri arasında yer alıyor, 2013'den beri de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Viyana Ekonomi ve Viyana Üniversitesi'nde iktisat ve siyaset bilimleri alanlarında tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi’nde Atatürk Modern Tarih Enstitüsü'nde doktorasını verdi. Yüksek lisans tezinde Meksika ve Türkiye’nin iki Dünya Savaşı arasındaki iktisadi milliyetçi devlet politikalarını tarihsel sosyoloji,  doktora tezinde ise aynı dönemdeki Ford Motor Şirketi'nin Tophane’deki montaj fabrikasını küresel ekonomik coğrafya perspektifinden araştırdı. 2003-2011 arasında Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Yakın tarihli çalışmaları, fabrika, tersane, üniversite, şantiye, dizi seti, maden, gemi, tarla, sera, ofis gibi çalışma mekânlarından hareketle çevre, kent, halk ve işçi sağlığı alanlarında görünür olan aktör-ilişki ağları, sermaye coğrafyaları ve süreçlerinin kolektif ve müdahil bağlamlarda araştırılmasını kapsıyor.

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır