Esra Dicle

Yalçın Armağan

22 Mart Cuma 21:00

Modernist Edebiyatın Türkçede Doğuşu 3

Esra Dicle, Yalçın Armağan

Edebiyat Konuşmaları

Edebiyat Konuşmalarının bu yeni serisinde Esra Dicle ve Yalçın Armağan, Türkçe edebiyatın 1950-1965 arasındaki hayli üretken ve “yenilikçi” dönemine odaklanıyorlar. 1950’ler, bir yandan erken Cumhuriyet’in edebiyat tahayyülünün sönümlenip “köy edebiyatı” gibi farklı mecralara aktığı, diğer yandan başta Varoluşçuluk olmak üzere Batılı eğilimlerin Türkçede belirgin izler bıraktığı bir dönemdir. Bu tarihsel koşullar altında 1950’lerde hayli geniş bir modernist edebiyatçılar kadrosu oluşmuştur.

Esra Dicle ve Yalçın Armağan, 1950 ile 1965 arasında yayımlanan belli metinlerden yola çıkarak modernist edebiyatın doğuş anına yakından baktıkları gibi modernist yapıtların farklı dönemlerdeki dolaşımını ve etki alanını da belirlemeye çalışıyorlar.

Üçüncü Konuşma: Modernist Şiirin Başlangıcı

Modernist edebiyatı odağa alan konuşma serisinin bu sezonki son bölümünde Esra Dicle ve Yalçın Armağan, öykü türünün ardından şiirdeki modernist tarzın filizlenmesine yakından bakıyorlar. Her ne kadar adı 1956’da konmuş olsa da, 1953-1954’ten itibaren örnekleri verilmeye başlayan İkinci Yeni’yi hem şiirler hem de tartışmalar açısından ele alıyorlar.

Esra Dicle: Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi'nden Türk Dili ve Edebiyatı alanında aldı. Doktora tezi “Resmî İdeoloji Sahnede / Kemalist İdeolojinin İnşasında Halkevleri Dönemi Tiyatro Oyunlarının Etkisi” İletişim Yayınları tarafından 2013 yılında yayımlandı. İkinci kitabı Ben Yüz Çiçekten Yanayım / Nâzım Hikmet Tiyatrosunda Metinler-Türler-Söylemler, 2020 yılında İmge Kitabevi Yayınları'ndan çıktı. 2022 yılında Dergâh Yayınlarından çıkan Edebiyatın Duygu Haritası ve Osmanlı Sahnesi-19 yy Çok Dilli Osmanlı Komedyasından Üç Metin kitaplarını hazırladı. 2003-2008 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi'nde Türk Dili dersleri veren Esra Dicle, 2005 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi'nde Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü'nde Dr. Öğretim Görevlisi olarak görev yapıyor; Türk Dili derslerinin yanında modern tiyatro, uyarlama kuramı ve teatrallik üzerine de çeşitli dersler veriyor.

Yalçın Armağan: 1977’de Kayseri’de doğdu. 2000’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nde 2003’te yüksek lisans ve 2007’de doktora öğrenimini tamamladı. 2020’de doçent oldu. 2007-2019 arasında İstanbul Bilgi ve Şehir üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2021’den beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesidir. İmkânsız Özerklik: Türk Şiirinde Modernizm (2011) ve İmgenin İcadı: İkinci Yeni’nin Meşruiyeti (2019) isimli kitapları İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Melih Cevdet Anday ve İlhan Berk’in yazılarını ve söyleşilerini derleyip yayına hazırladı.  

YouTube ilk gösterimi.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır