Tuğçe Tezer

Zehra Güngördü

23 Ocak Salı 19:00

6 Şubat’tan Günümüze Yaşananlar

Tuğçe Tezer, Zehra Güngördü

Moderatör: Seda N. Zeybek

Deprem Konuşmaları

Deprem Konuşmaları serimiz Kış Sezonu'nda da devam ediyor. Depremin birinci yıldönümüne bir ay kala, Antakya’nın yeniden inşa sürecinde geçen bir yılda yaşananları değerlendirmek amacıyla tekrardan bir araya geliyoruz. "Hâlâ katılımcı, demokratik ve adil bir kentleşme gerçekleşebilir mi?" sorusuna beraber yanıt arayacağız.

Tuğçe Tezer: MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyesi olan Tuğçe Tezer, 2010 yılında YTÜ ŞBPB’nden lisans, 2013 yılında YTÜ Kentsel Mekân Organizasyonu ve Tasarımı Programı’ndan yüksek lisans, 2019 yılında MSGSÜ Şehircilik Programı’ndan doktora derecesini aldı. Çalışmalarını şehir planlama, kent tarihi, tarihsel coğrafya, kentsel morfoloji ve Antakya üzerine sürdürmekte olan Tezer’in bu alanlarda yayınları bulunmaktadır. 2021 yılında SALT Araştırma Fonu ile desteklenen “Antakya Yürünebilir Kent Tarihi Rehberi”ni hazırlamıştır. 2022-2023 yılları arasında kentsel morfoloji üzerine doktora sonrası araştırmalarını TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu desteğiyle Antakya’nın 1910-1960 yılları arası dönemine odaklanarak Portekiz, Porto Üniversitesi’nde, FEUP CITTA’da tamamladıktan sonra, MSGSÜ ŞBPB’nde görevine devam eden Tezer, Şubat 2023’ten itibaren Antakya’nın depremler sonrası onarımı için çalışmaktadır.

Zehra Güngördü: 2021 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde doktora eğitimini tamamlamış, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde akademisyendir. Aynı zamanda 2019 yılından beri TEMA Vakfı Hatay İl Temsilcisi, 2018 yılından beri Şehir Plancıları Odası İl Temsilci Yardımcısıdır. Çalışma Alanları: Göç, kent kimliği, iklim krizidir. 

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır