Barış Seyitvan

Ferhat Satıcı

Hüseyin Aksoy

Mehmet Ali Boran

Nurcan Gündoğan

Mahmut Wenda Koyuncu

Barış Seyitvan&M.Ali Boran- Bir Sabah/ One Morning

Ferhat Satıcı, Yeni Anıt / New Colossus

 

 

15 Nisan Cuma 18:00

Kalıcılaşmak

Küratör: Mahmut Wenda Koyuncu

Barış Seyitvan - Ferhat Satıcı - Hüseyin Aksoy - Mehmet Ali Boran - Nurcan Gündoğan

Sergi Açılışı

İstanbul Edebiyat Evi olareak, Mişart Art'ın Kalıcılaşmak adlı video sergisiyle Senkron’da yer almaktan büyük heyecan duyuyoruz.

Beş sanatçının dört ayrı videosunun izlenebileceği Kalıcılaşmak sergisi kent, çevre ve tarih üzerinde yaratılmış güncel-spekülatif anlatı ve tahribatlara odaklanmıştır. Sergi, mitsel anlatılardan, günümüze uzanan, modern yaşamın beslendiği anlatılara: insanın dünyada/mekanda kalıcılaşma arzusundaki türlü yaklaşımların sembolik ve kültürel ifadelerini kritik etmektedir. Farklı tarihlerde yapılmış olan bu videolarda sanatçılar; geçicilik, yüzeysellik ve köksüzlük mefhumlarını  zamanlararası bir bakışla ele almaktadırlar. 

Videolar

-- Ferhat Satıcı-Doğruluk/İntegrity, 5’45’’, HD sesli video, 2014

-- Hüseyin Aksoy-Yaratıcı Nehir/Creative River, 4’05’’, Video, 2021

-- Barış Seyitvan&M.Ali Boran- Bir Sabah/ One Morning, 3’45’’, video, 2022

-- Nurcan Gündoğan- Geda Get, / 5’18’’, video, 2022

 

"Kalıcılaşmak" sergisi 15-30 Nisan tarihleri arasında Pazar hariç her gün 11:00-19:00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

 

Nurcan Gündoğan: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Bileşik Sanatlar Programı’nı 2004 yılında tamamladı. Video, enstalasyon, resim gibi farklı tekniklerle üretimler gerçekleştiren sanatçı, çalışmalarını halen İstanbul’da sürdürmektedir.

Barış Seyitvan: 1982, Diyarbakır doğumlu. Berlin ve Viyana’da yaşamakadır. Bağımsız bir Kürt sanatçı ve küratördür. Bireysel sanatsal çalışmaları dışında, kar amacı gütmeyen sanatsal organizasyonlar ve sanat kolektifleri ile çalışır. Odak noktasını çağdaş sanat üzerinden Ortadoğu’daki kronik sorunlar ve göç oluşturur. Çalışmalarında özellikle Kürt halkının ulusötesi gerçeklini araştırmak ve bunları sanatsal platformlar üzerinden göstermek teşkil eder. Seyitvan'ın sergileri, Kürt deneyimine uzun süredir egemen olan dil, sürgün, cinsiyet ve yerinden edilme gibi daha geniş kültürel temaların yanı sıra tarih, coğrafya ve siyasete değinen konuları inceliyor. Bu sayede dünyanın birçok yerinde yaşayan çok sayıda Orta Doğulu sanatçı ile ilişkilerini sürdürmekte ve dünyanın çeşitli şehirlerinde sergiler düzenlemektedir.

Ferhat Satıcı: 1973, Yalova doğumlu. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Marmara Üniversitesi’nde tamamladı. Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Heykel bölümü öğretim üyesi olan sanatçı çalışmalarında heykel, video , fotoğraf, enstalasyon ve resim gibi farklı teknikler kullanmaktadır. Satıcı, anıtsal olan ile gündelik olanın sınırlarını belirsizleştirmeye yönelik çalışmalar üretir. İmgenin harekete ve süreye dayalı duygulanımsal kuvvetler ile olan ilişkilerini inceler. 2003 yılında kurulmuş olan, 2013-2016 yılları arasında Mardin de faaliyetlerine devam etmiş Videoist video sanatı İnisiyatifinin Hülya Özdemir’le birlikte kurucusu ve yürütücüsüdür . 6.Çanakkale Bienali’nin ve 3. Mardin Bienali’nin organizasyonel ekibinde yer almış, eş küratörlük yapmıştır. Çeşitli kitap ve dergilerde yazarlığın yanı sıra yayın kurulu üyeliğinde bulunan Satıcı yurtiçinde ve dışında birçok karma ve kişisel sergi gerçekleştirmiştir.

Mehmet Ali Boran: Sanatçı. 1981, Mardin/Kızıltepe doğumlu. 2007 yılında Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nü bitirdi. Video, fotoğraf ve enstalasyon, performans, video-roman gibi malzeme ve medyalarla sanatsal bir üretim gerçekleştiriyor. İlk dönem çalışmalarında kalabalıklar üzerine anlatılar sergileyen sanatçı, kimlik ve aidiyet meseleleri bağlamında kitlelerin iktidar karşısındaki fiziksel/psikolojik reflekslerini etkili bir görsellikle ortaya koydu. Sanatsal üretiminin ilerleyen zamanlarında militarizm, mültecilik ve bellek meselelerine paralel olarak, ekolojik anlatıları irdelemeye başlayan sanatçı, yaşadığı yerin ve etrafının yüzey alanlarında yeni dönem güvenlik sistemlerini konumlanma biçimini mercek altına aldı. Ulusal ve uluslararası birçok sergiye davet edilen Mehmet Ali Boran’ın çalışmaları başta Londra, Helsinki, Paris, Stuutgart, Viyana gibi şehirlerde gösterildi. Sanatçı ayrıca Mişar art Çağdaş Sanat Konuşmaları’nın da kurucularındandır.

Hüseyin Aksoy: Mardin’in Kızıltepe ilçesinde doğdu (d.1995), Marmara Üniversitesi'nden Güzel Sanatlar resim iş Anabilim dalı lisans eğitiminin ardından Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar resim bölümü Yüksek Lisansına devam etmektedir. Resim, Video, Fotoğraf ve enstalasyon gibi deneysel çeşitli medyalarda çalışmaktadır. Aksoy , sanatında doğup büyüdüğü yerin sosyo-politik , aciliyet gerçeklerini yansıtan Mezopotamya’nın kültürel mirasından ilham alıyor. Yerin , tarihin ve belleğin yok olması üzerinden tahrif etme ve buna birer müdahale olarak ‘karşı-tarih ve karşı-hafıza’yı önermeye çalışan işlerde, anlatı ve zaman dilimlerinin kullanmaya çalışır. Aksoy, sanatsal üretiminin ilerleyen zamanlar da insanın coğrafyaya çoklu bakışı üzerinden görünmeyenin görünür kılma meseleleri ile toplumsal sorunları merkeze alarak hesaplaşmaya çalışmaktadır. İstanbul ve Mardin’de yaşamaktadır.

 
Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır