M. Cevahir Akbaş

Derya Ülker

10 Aralık Cuma 18:00

Sessizlik Biçimleri

Küratörler: M. Cevahir Akbaş - Derya Ülker

Demo Lab. Grup Sergisi

Sergi Açılışı

Demo Lab. İnisiyatifi öncülüğünde çok önem verdiğimiz bir grup sergisinin açılışı var bu akşam.

Demo Lab. bir kentin ve kent yaşamının görsel belleğini tutma arzusuyla mevcut koşullar içerisindeki görmezden gelinme, güvensizlik ve korku iklimine karşı direnmek üzere tarihsel arşiv, iz ve ses kavramlarını araştırmaktadır. İnisiyatif, tarih veya arşivin belirlediği çerçeveye girmeyenleri de bir bellek olarak belgelemek, görünür ve duyulur kılmak için çaba sarf eder. Başkalarını ve kent yaşamının bilinmeyen yönlerini görmek, ağlar kurmak, ötekilerin seslerini dinleyebilmek için yeni yollar bulmaya çalışır. 

Çıkan sesler, söylenen sözler veya yalnızca gürültü, çok sesliliğin parçasıdır. Sessizlik ise kimi zaman eşseslilik ile birdir. Pankartlar, afişler, barikatlar, yürüyüş biçimleri, tencere tava sesleri ve hoyrat müzik pratikleri, halk kültürü kadar avangard kültürle de ilişkilidir. Her türlü ritüel performansında (askeri, dini veya sanatsal temsillerde) ideoloji ve estetik mefhum iç içedir.  

Pandemi süresince biçimlenen bu proje, sanat alanındaki sergileme koşullarının değişmesi nedeniyle kesintiye uğramıştır. Tam da görsel sanatlar alanındaki normatif hikâye anlatma yöntemlerine bir alternatif ararken Demo Lab. İnisiyatifi kendini bir deneyimin içinde bulur. İnisiyatif, seslerin birbirine karıştığı yer olan kamusal alan sessizleşirken veya tek sesliliğe mahkum olurken, kültürel yapıyı kurmada hepimizin bir rolü olduğunu hatırla(t)mak için, varoluş mücadelesinin hayatta kalmaya indirgenmemesi için, tarihin veya arşivin çizdiği çerçeveyi esnetmek için suskunluğu göstermek, sessizliğe zorlanmayı tartışmaya açmak ister. 

Kentlerdeki yaşam dinamikleri değişirken birey ve inisiyatifler seyirci yerine katılımcı olarak çok sesliliğe dahil olabilirler mi? Yoksa yeni bir sessizlik biçimi mi geliştireceklerdir?  

“Durum [...] onu inşa edenlerce yaşanmalıdır. Edilgin veya figüran konumundaki “kamu”nun oynadığı rol gittikçe azalmalı, buna karşılık, artık “oyuncu” denmesi mümkün olmayanların, kelimenin yeni anlamıyla “yaşayanlar” diye adlandırılacakların oynadığı rol gittikçe artmalıdır.”* (Report on the Construction of Situationsand on the Terms of Organization and Action of the International Situationist Tendency, s. 47; aktaran Küresel Ayaklanmalar Çağında Direniş ve Estetik, s. 112-113, çeviren: Elçin Gen.)

Küratörler: M. Cevahir Akbaş / Derya Ülker

Sergi Sanatçıları: Ateş Alpar / Bekir Dindar / Derya Ülker / Dilara Açıkgöz / Edze Ali / Ekin Çekiç / Emirkan Cörüt / Erdem Varol / Cevahir Akbaş / Nazım Serhat Fırat / Nevruz Seyidoğlu / Şener Yılmaz Aslan / Tolga Akbaş


Demo Lab.:  Demo Lab. Fotoğraf Kolektifi; disiplinler arası içerikler üreten, araştırma ve belgeleme üzerine yoğunlaşan tematik bir inisiyatif olarak kendisini tanımlamaktadır. Kolektif, görsel hafızaya nasıl katkı sunulabileceği tartışmalarından hareketle tematik içerik üreten bir ajansa evrilme kararı ile yeni bir yön almıştır. Fotoğraf, video, grafik çalışmaları ve haritalandırmalar yaparak görselleştirme/belgelendirme yoluna gitmektedir. Bu yöntemler aracılığıyla mekana dair araştırmaya dayalı içerikler üretmektedir. Mekan ve ses mekan ve ekoloji gibi başlıklardan hareket eden kolektif; çalışmalarını alanın kavramlarıyla birlikte düşünerek üretimlerini sürdürmektedir. Yaklaşık 3 yıldır çalışmalarına devam eden inisiyatif 2017’de, “İstanbul Nereye?” isimli sergiyi, 2018’de Artist Deneyim’de Doyma Noktası sergilerini gerçekleştirmiştir. 2019 yılında ise Karşı Sanat’ta Fotoğraf İnisiyatifleri sergisi olan Fermantasyon’da yer almıştır.

Son olarak da 2020’de İzole Project isimli projelerin koordinasyonunu üstlenmiştir. Demo Lab. ayrıca geliştirmek istedikleri fikirlere veya projelere içerik sağlayıcı / tamamlayıcı / destekleyici konularda üretimlerde bulunan kişileri davet ederek kolektif bir çalışma alanı yaratmayı hedeflemektedir.

Sergi 17 Ocak 2022'ye kadar Pazar hariç her gün 11:00-19:00 saatleri arasında gezilebilir.

Sınırlı sayıda teyidli katılımcı için. Girişte HES kontrolü yapılacaktır.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır