Ulya Soley

19 Mart Salı 19:00

Video Sanatından Post-İnternet Sanata Feminist Pratikler

Ulya Soley

Çağdaş Sanat Konuşmaları

1960’larda bir sanat mecrası olarak kullanılmaya başlanan video ile kadın sanatçılar yeni bir dil geliştirdiler. Erkek egemen güç ve temsil sistemlerine eleştirel bir yaklaşım ortaya koydular. Benzer bir şekilde 2000’lerde internet kültürünü yansıtan veya mecra olarak dijitali kullanan işler de eril bakışı tersine çeviren stratejiler benimsiyor. Ulya Soley'in konuşması, 1960’lardan bu yana özellikle video sanatı ve post-internet sanat ekseninde feminist pratiklere odaklanıyor.

Ulya Soley: Pera Müzesi’nde koleksiyon sorumlusu. Müzenin çeşitli sergi ve yayıncılık projelerinde küratörlük ve editörlük yapıyor. McGill Üniversitesi’nde Sanat Tarihi ve Psikoloji üzerine lisans eğitimi gördü. Central Saint Martins’in Kültür, Eleştiri ve Küratörlük yüksek lisans programını tamamladı. British Council Misafir Küratörlük Programı kapsamında “Tanışıyor muyuz?” dijital sergisini gerçekleştirdi. Pera Müzesi’nde “Katherine Behar: Veri Girişi” sergisi ile “Bring Your Own Beamer” video sergi projesinin Fatma Çolakoğlu ile birlikte eş küratörlüğünü, South London Gallery’de “Bekleme Odası” ve Proto5533’ün genç küratörler programı kapsamında “Stereo-Gerçeklik” sergisinin küratörlüğünü üstlendi.

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır