Fatih Pınar

27 Ocak Pazar 11:00-16:00

Belgesel Fotoğraftan Belgesel Sinemaya Şimdinin Tarihini Yazmak

Fatih Pınar

Atölye

Bu atölyede içinde yaşadığımız toplumsal ve siyasal sürecin belgelenmesi zorunluluğu üzerinden; internet, dijitalleşme, videoaktivizm ve sosyal medya imkânlarına dair konuşup fotoğraf, fotoröportaj, multimedya, videoröportaj, belgesel işlerinden örnekler gösterilecek.

  1. Gün: Konu Seçimi ve Hikâye Anlatımı
  2. Gün: Kamera Kullanımı ve Kurgu Teknikleri

Fatih Pınar: 1998-2004 arasında Atlas dergisinin fotoğrafçısı olarak çalışırken fotoröportaj yapmayı öğrendi. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte 2004'te fotoğraflarla sesleri birleştirerek interaktif hikâyeler anlatmaya ve haber siteleri için çalışmaya başladı. Fotoğraf makinasının video çekmeye başlamasıyla Multimedya; Videoaktivizm ve Sosyal Medya’nın yükselmesiyle Videoröportaj çalışmaları üretir oldu. Gündem, tanıklık etme/belgeleme zorunluluğunu kaçınılmaz kılınca uzun metraj sinema belegeselleri yapmaya başladı. Hâlen de öyle yapıyor, bağımsız gazeteci ve videoaktivist olarak gündemi takip edip belgeseller hazırlıyor.

Sadece teyitli katılımcılar için.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır