Yalçın Armağan

Sevengül Sönmez

23 Ocak Çarşamba 19:00

Edebiyatın Yayıncılık Tarihi: Yaşar Nabi Nayır’ın Varlık Yayınları

Sevengül Sönmez - Yalçın Armağan

Yayıncılık Konuşmaları

Edebî metinlerin özerkliğine inanılsa da, aslında, her metni çevreleyen ve onu imkânlı hale getiren metin dışı farklı aktörlerden söz etmek gerekiyor. Edebiyat tarihini, yalnızca metinler tarihi olarak yorumlamak yerine, metni çevreleyen yapıları da dikkate alarak daha geniş bir perspektiften yeniden yazmak mümkün. Edebî metnin dolaşıma girmesi, kabul görmesi ve bu yolla edebiyat tarihine mal olmasında en önemli aktörlerden biri yayıncılar elbette. Bu yüzden de yayıncıların konumunu, tercihlerini, imkânlarını bilmeden edebiyata dair konuşmak her zaman eksiklikle malül.

Bu sezon Kıraathane'de gerçekleştireceğimiz konuşma serisinde, Türkiye’de yayıncılığın kökenlerinin kurulduğu 1950’lerden yeniden örgütlendiği 1980’lere kadar etkili olmuş, edebiyat kurumuna doğrudan yön veren yayıncılar ve onların yayınevlerinin serüvenlerinden söz edeceğiz.

Sırasıyla Yaşar Nabi Nayır’ın Varlık Yayınları, Hüsamettin Bozok’un Yeditepe Yayınevi ile Memet Fuat’ın yönettiği De Yayınları üzerine konuşacak; Nayır, Bozok ve Memet Fuat’ın yayıncılık tercihlerinin edebiyat kurumunun ve kültürünün şekillenmesinde nasıl bir rol oynadığını ayrıntılı biçimde ele alarak edebiyat tarihinin genelde ihmal edilen “arkabahçe”sine ışık düşürmeye çalışacağız. 

Bu ilk buluşmamızda konumuz, "Yaşar Nabi Nayır’ın Varlık Yayınları." Varlık Yayınları’nın kuruluş yıllarına,        Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat dergisine ve Yaşar Nabi Nayır’ın edebiyatımıza katkılarına Sevengül Sönmez ve Yalçın Armağan'ın rehberliğinde bakıyoruz.

Sevengül Sönmez: Farklı yayınevlerinde editör, çevirmen, yayına hazırlayan ve danışman olarak yayıncılık sektörünün pek çok alanında çalıştı. Sabahattin Ali ve Sait Faik’le ilgili biyografik çalışmalarının yanı sıra edebiyat arşivleri ve müzeciliği alanında çalışıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde yayıncılık dersleri veriyor.

Yalçın Armağan: 2000’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden, 2007’de Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nün doktora programından mezun oldu. 2007-2011 arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde dersler verdi. İmkânsız Özerklik: Türk Şiirinde Modernizm isimli kitabı 2011’de İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. O ben ki: Edip Cansever, Sait Faik Abasıyanık kitaplarının editörlüğünü yaptı, Melih Cevdet Anday’ın söyleşi ve yazılarını yayına hazırladı. İstanbul Şehir Üniversitesi’nde eleştirel okuma-yazma ve şiir dersleri veriyor. İletişim Yayınları’ndan Süha Oğuzertem’in Eleştirirken ve Murat Belge’nin Şairaneden Şiirselliğe kitaplarının editörü.

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır