10 Ocak Perşembe 19:00

Hayat, Ölüm, Aşk ve Adalet

Hale Tenger

Güncel Sanat Konuşmaları

Hale Tenger bu akşam Kıraathane'deki sunumunda "Hayat, Ölüm, Aşk ve Adalet” adlı ses yerleştirmesinin yanı sıra işlerinden bir seçkiye de yer verecek. Tenger bu sunumu, insanlığın sadece kendini değil çevresini de yıkıma uğratan “olamama”, “akamama” ve “adaletsizlik” hallerine yönelik mütevazı bir birlikte düşünme, hissetme egzersizi olarak tarif ediyor.

Varoluşun karmaşıklığına ve karşılıklığına, bütün canlıların --organizmalar, hayvanlar, insanlar, bitkiler ve yerküre dahil -- birbiriyle bağlantılı olduğu fikrine dayanan "Hayat, Ölüm, Aşk ve Adalet”, insan-merkezci olmayan bir konumdan bakışla anti-hiyerarşik bir değer sistemine sesleniyor.

Eduardo Kohn’un Ormanlar Nasıl Düşünür: İnsanın Ötesinde bir Antropolojiye Doğru (How Forests Think: Toward an Anthropology Beyond the Human) adlı kitabından, Tao Te Ching’den, Leonard Cohen (Anthem) ve Hrant Dink’ten (ilk defa ondan öğrendiği bir deyişten) aldığı ilhamla Tenger, insanlığın kendi kırılganlıklarıyla barışmasını ve kırılganlığı bir zaaf olarak değil tam tersine varoluşsal ve dönüştürücü bir "zayıflık gücü" olarak ele almayı öneriyor.

Hale Tenger: 1960'da İzmir'de doğdu. Çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Toplumsal bellek olgusuna yönelik yerleştirmeleriyle dikkati çekiyor. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ve İngiltere’de South Glamorgan Yükseköğretim Enstitüsü’nde seramik eğitiimi gördü. İlk dönem yapıtlarından başlayarak atık malzemeden ve hazır nesnelerden yararlandı, mizahî bir sözel ve görsel kurgu anlayışından hareket ettiği yapıtlarda zaman, ilerleme, iletişimsizlik ve yabancılaşma gibi konuları ele aldı. 
Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır