T. Gül Köksal

Aslı Uluşahin

Seda Naniç Zeybek

6 Mart Çarşamba 19:00

Deprem Etkisinde Kültürel Değer Üretimi: Antakya, Vakıflı Köyü

T. Gül Köksal, Aslı Uluşahin

Moderatör: Seda Naniç Zeybek

Deprem Konuşmaları

Doç. Dr. T. Gül Köksal ve kültür gazetecisi Aslı Uluşahin, deprem sonrası bölgede yaptıkları görüşmeleri ve gözlemlerinden derledikleri çalışmalarını, kentsel mekânların koruyucusu olarak kolektif belleğin ne anlama geldiğini, deprem etkisindeki yıkıcı sistemde kültürel değer üretimini Antakya ve Vakıflı Köyü üzerinden dinleyeceğiz.

Ayrıca, yaptıkları çalışmanın detaylarını https://kulturmeclisi.com üzerinden, açık kaynak şeklinde paylaştıkları dosyadan okumak da mümkün.

Gül Köksal (Doç. Dr. Mimar-koruma uzmanı): Kentsel-toplumsal hareketler emekçisi, kültürel değer üretimi ve kent hakkı üzerine çalışıyorYTÜ'de mimarlık lisans, İTÜ Restorasyon Anabilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktorasını tamamladı, “mimari koruma” alanından doçentliğini aldı. DAAD, TÜBİTAK ve Collège de France/PAUSE bursları ile Almanya, ABD ve Fransa'da araştırmacı oldu. 1996-2016 yılları arasında İTÜ, Bahçeşehir, Bilgi, Kocaeli Üniversitelerinde akademisyen olarak görev yaptı2007-2010 yılları arasında Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kurucu üyeliğini üstlendi. 2010’da Ulusal Mimarlık Yapı Dalı Koruma-Yaşatma Başarı Ödülü'nü aldı. 2016’da Kocaeli Üniversitesi’nden barış imzası gerekçesiyle atıldı. Başka Bir Atölye bünyesinde üretmeye devam ediyor.

Aslı Uluşahin: Kültür gazetecisi. İstanbul Üniversitesi’nde edebiyat öğrenimi gördü. Cumhuriyet gazetesinde muhabirliğe başladı. 2015 yılında Kültür Servisi adlı internet gazetesini kurdu. Aynı adla televizyon programı yaptı. 2020 yılında Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Uğur Mumcu Başarı Ödülü ile Tiyatro gazetesince verilen Yılın Kültür Programı ödülüne değer görüldü. 2022’den bu yana kültürel haklar ve kültür politikaları odağında yayın yapan Kültür Meclisi’nin yönetmenliğini üstleniyor. 

Seda Naniç Zeybek: İstanbul doğumlu. Serbest araştırmacı. Kültür Mirası ve Koruma pratikleri üzerine doktora çalışmasını yürütüyor. Kültürel İncelemeler ve Kültür Yönetimi üzerine yüksek lisans çalışmaları var. Kent hafızası, kültürel hafıza, kültür mirası, koruma, kültür ve sanatta katılımcılık, kültür politikaları konularında çalışmaya çalışıyor.

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır