4 Mayıs Salı 21:00

Buluntu Malzemeyle Çalışmak

Zeyno Pekünlü - Dilek Aydın

Çağdaş Sanat Konuşmaları

Sinemacı ve yapımcı Dilek Aydın ile sanatçı Zeyno Pekünlü, bu akşamki buluşmalarında, kendi bireysel üretimlerinden kolektif çalışmalarına uzanan bir yelpazede, niçin sanatsal pratiklerinde buluntu görüntüler kullanmayı tercih ettiklerini anlatıyorlar.

Modern ve çağdaş sanatın son yüz yıllık tarihinde önemli bir yeri olan buluntu malzemenin evrimini, pandemi koşullarında buluntu görüntünün olanaklarını, ayrıca sanat üretiminde sürdürülebilirlik konusunu ve telif kıskacını ele alacaklar.

Zeyno Pekünlü: 1980, İzmir doğumlu. Barselona Üniversitesi’nde Sanatsal Araştırma ve Üretim Master programını tamamladıktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden sanatta yeterliğini aldı. İstanbul’da yaşıyor ve İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı’nın (ÇAP) koordinatörlüğünü yapıyor. e-dergi Red Thread’in editöryel kolektifinin ve IRI (Institute of Radical Imagination)’ın üyesi. Çalışmaları cinsiyet rollerinden, bilginin üretim ve dağıtım süreçlerine uzanarak farklı tahakküm biçimlerinin kamusal ve özel tezahürlerini kat ediyor, iktidar teknolojilerini sorunsallaştırıyor. 

Dilek Aydın: 1984, Ankara doğumlu. Sırasıyla Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Karlsruhe Sanat ve Tasarım Yüksek Okulunda sinema ve medya sanatı okudu. Yüksek Lisans Bitirme tezini 8mm film olarak, Julia Kristeva’nın abject kavramından esinlenerek “Kadın ve Sokak İlişkisi” üzerine çekti. Yeşilçam Sineması’nda kadınların iç ve dış mekânlarda temsiline odaklanan Ziyaret adlı kısa buluntu çalışması hâlâ Türkiye Sineması derslerinde işlenmektedir. Bu film 2012 yılında Antalya Film Festivali Ulusal Kısa Film Yarışması finalistlerinden oldu. 2017 yılında 70’li yıllara ait kişisel bir gezi filmini yeniden kurgulayarak yaptığı Devriâlem, İstanbul Film Festivali Ulusal Kısa Film bölümünde sergilendi. 2017'de yapım şirketi Heimatlos Films’i kurdu.

YouTube üzerinden ilk gösterim


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır