Hakan Yücefer

3 Mayıs Pazartesi 21:00

Platon’un Yarım Kalmış Feminizmi

Hakan Yücefer

Felsefe Konuşmaları

Devlet diyalogunun beşinci kitabının başlarında, Platon ikna ediciliğinden bugün de bir şey kaybetmemiş olan bir akıl yürütme sunuyor ve Sokrates’in ağzından “feminist” denebilecek bir tezi coşkuyla savunuyor: Kadınlar da erkeklerle aynı eğitimi almalılar, kadınlar da erkeklerle birlikte beden eğitimi çalışmalarına katılmalı. Bu eğitimleri sırasında başarı gösterirlerse erkeklerle birlikte asker olmalılar. Dahası, ideal devleti yönetecek olan filozoflar erkek olabilecekleri gibi kadın da olabilirler!
 
Hakan Yücefer bu konuşmasında önce bu tezin nasıl gerekçelendirildiğine odaklanacak ve Platon’un ruh anlayışıyla “feminizmi” arasındaki ilişkiyi ele alacak. Ardından, Platoncu ruh göçü teorilerini de hesaba katarak Platon’un “feminist” başlayan düşüncesinin hangi noktadan itibaren cinsiyetçiliğe yenik düştüğünü gösterecek, Platon’u cinsiyetçiliğinden kurtarmak için izlenebilecek iki çözüm yoluna işaret edecek.
 
Hakan Yücefer: 1980, İstanbul doğumlu. Galatasaray Üniversitesi felsefe bölümünü bitirdi, doktora tezini Paris 1 Üniversitesi'nde Aristoteles'in ruh anlayışı üzerine yazdı. Gilles Deleuze’ün Bergsonculuk (2006); Kıvrım, Leibniz ve Barok (2006); Issız Ada ve Diğer Metinler (Ferhat Taylan ile, 2009); ve Anlamın Mantığı (2015) kitaplarını çevirdi. Cogito dergisinin "Gilles Deleuze: Ortadan Başlamak" başlıklı Deleuze özel sayısının editörlüğünü yaptı (sayı 82, Kış 2016). MSGSÜ felsefe bölümünde öğretim üyesidir.

YouTube üzerinden ilk gösterim.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır