Ahmet Soysal

 

15 Nisan Perşembe 21:00

Levinas ve Etik

Ahmet Soysal

Felsefe Konuşmaları

Emmanuel Levinas (1906-1995), çağdaş düşüncede özgün olduğu kadar da marjinal bir yer tutuyor. Düşüncesi, öğrencisi olduğu Husserl'in fenomenolojisi ile Yahudiliğin temel metinlerinden aldığı esini birleştiriyor. Bu ikili gönderme, onda, benzersiz bir etik düşüncesinde birleşiyor. Levinas, başka insan ile karşılaşmayı her çeşit varlık düşüncesinin önüne koyarak, Batı felsefesinin geleneklerini alt üst ediyor.

Ahmet Soysal'ın bu sunumu, Levinas'ın henüz Türkçeye çevrilmemiş iki temel yapıtından (Totalité et Infini ve Autrement qu'être ou Au-delà de l'Essence) yola çıkarak, düşüncesinin sorunsallarını tartışmayı amaçlayacak.

Ahmet Soysal: 1957, İstanbul doğumlu. 1976’ya dek İstanbul, Paris, Brüksel ve Beyrut’ta yaşadı. 1982-1995 arası Beyaz dergisini çıkardı. Artaud’dan, Bonnefoy’dan, André du Bouchet’den, Merleau-Ponty’den çeviriler yayımladı. Fazıl Hüsnü Dağlarca’yı Fransızcaya çevirdi. Paris’te École Normale Supérieure’de 1992-1996 arası fenomenoloji konferansları sundu. Edebiyat ve felsefe üzerine birçok kitap yazdı.

YouTube üzerinden ilk gösterim.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır