Tülin Ural

Senem Timuroğlu

Hülya Bulut

Emek Ergun

Didem Ardalı Büyükarman

Nacide Berber

Feryal Saygılıgil

18 Ocak Pazartesi 21:00

Edebiyatta, Yayıncılıkta, Çeviride "Feminizm"

Moderatör: Feryal Saygılıgil-Nacide Berber

Tülin Ural - Senem Timuroğlu - Hülya Bulut - Cemran Öder - Emek Ergun - Didem Ardalı Büyükarman - Ürün Şen-Sönmez - Beyhan Uygun Aytemiz - Sibel Kır

Kadın Konuşmalarıı

İletişim Yayınları'nın Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce dizisinin onuncu cildi olan Feminizm üzerine 11 Ocak Pazartesi akşamı bu cildin editörleri Nacide Berber ve Feryal Saygılıgil ile bir #KitapSohbeti'nde buluştuktan sonra, bu akşam da aynı kitap üzerine daka kapsamlı bir konuşma için birlikteyiz.

Feminizm cildine katkıda bulunan yazarlar, bu buluşmada özel olarak edebiyatımızda, yayıncılık hayatımızda ve çeviri pratiğimizde feminizmin yerine, etkilerine odaklanacaklar. Sorularınızla da genişleyecek zengin bir tartışma, bir forum. 

Tülin Ural: 1972 yılında doğdu. Boğaziçi Üniversitesi sosyoloji bölümünde lisans, aynı üniversiteye bağlı Atatürk Enstitüsü’nde erken cumhuriyet dönemi romanlarında toplumsal cinsiyet inşasını ve bununla bağlantılı aşk, evlilik, boşanma gibi temaları incelediği tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mart 2008’de Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde, Prof. Meral Özbek danışmanlığında yazdığı “1930-1939 arasında Türkiye’de Adab-ı Muaşeret, Toplumsal Değişme ve Gündelik Hayatın Dönüşümü” adlı tezi savunarak doktor ünvanı aldı. Tezde tek parti döneminde basılmış adab-ı muaşeret kitaplarında önerilen belli başlı kültürel kodları, modernleşme, milliyetçilik, seçkinlik oluşumu gibi temalar etrafında inceledi ve bu bağlamda önerilen zihniyet kalıplarını tespit etmeye çalıştı. Çeşitli üniversitelerde tarih ve sosyoloji alanında dersler verdi. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde çalışıyor. Edebiyat sosyolojisi ve edebiyat eleştirisi alanında düşünüp yazıyor. Ayrıca yeme içme sosyolojisine yönelik ilgisini, Metro Gastro dergisinde yazdığı yazılar etrafında derinleştirdi. En merak ettiği meseleler zihniyet dünyalarımızda geçmişten bugüne kalan köklü kodların neler olduğu ve nasıl dönüştüğü. Gündelik hayat, roman, popüler kültür, adab-ı muaşeret gibi alanlarda bu kodların peşine düşmeye çalışıyor. ‘Yerli ve Milli Sırlar: Modern Türkiye’ye Edebiyat Üzerinden Bakışlar’ adlı kitabı Alfa Yayınları tarafından basılmak üzere. Tülin, ayrıca 18 yaşındaki Çınar’ın ve 5 yaşındaki Derin’in annesi. 

Senem Timuroğlu: 2017’de Paris Sorbonne IV’te  savunduğu doktora tezi 2020 Ocak ayında, Kanatlanmış Kadınlar adıyla, İletişim Yayınlarından çıktı. Fatma Aliye’nin Refet ve Levayih-i Hayat romanlarını, İş Bankası Yayınlarının Türk Edebiyatı Klasikleri serisinde günümüz Türkçesine sadeleştirdi. Halen yazarın diğer romanlarını hazırlamaktadır. 2009 yılından beri Özyeğin Üniversitesi’nde Türk Edebiyatı derslerinin yanı sıra toplumsal cinsiyet ve edebiyat; feminist teori üzerine seçmeli dersler vermektedir. Araştırma alanları 19. yüzyıl Osmanlı kadın edebiyatı tarihi, 1950’lerden 1970’lere kadınların edebiyatı, transnasyonal karşılaştırmalı feminist tarih ve feminist edebiyat teorileridir.

Hülya Bulut: MSGSÜ Sanat Tarihi Bölümü'nden 1998 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı. "1990 Sonrası Türkiye'de Çok Satan Romanlar Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme" başlıklı doktora tezini MSGSÜ Sosyoloji  
Bölümü'nde tamamladı."Varlık", "Türk Dili", "Hürriyet Gösteri", "Evrensel Kültür", "Mesele", "Türk Edebiyatı", "Özgür Edebiyat" vb. dergilerde çeşitli makaleleri yayımlandı. "İsyankâr Neşe-Sevgi Soysal Kitabı", "Siyah Endişe-Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı", "Özneler-Durumlar ve Mekânlar" adlı derleme kitaplarına makaleleriyle katkıda bulundu. Halit Ziya Uşaklıgil'in "Kâbus" adlı tiyatro oyununu (Hiclâl Demir ile birlikte) Sami Paşazade Sezai'nin "Sergüzeşt" ve Ayşe Zekiye'nin "Bir Pederin Hatası" adlı romanlarını sadeleştirip yayına hazırladı. Hâlen Boğaziçi Üniversitesi Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü'nde  Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Cemran Öder: İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler lisansı sonrasında aynı üniversitenin Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Fransa'daki Kadın Göçmenler üzerine hazırladığı teziyle yüksek lisans derecesini aldı. Bu aralar Marmara Üniversitesi Siyaset ve Sosyal Bilimler'de, Türkiye'de Yayıncılık Alanı üzerine doktora tez çalışmasını tamamlamak üzere. Yaklaşık 15 yıldır özel bir fuarcılık şirketinde çalışarak kitap fuarlarının iletişim görevini yürütüyor. 

Emek Ergun: Amerika North Carolina Charlotte Üniversitesi’nin Kadın Araştırmaları bölümünde yardımcı doçent olan Emek Ergun, araştırmalarında ulusötesi feminist yapılanmalar üzerine yoğunlaşmakta ve sonuncusu Octavia Butler’ın romanı Yakın olan feminist çeviriler yapmaya devam etmektedir.

Didem Ardalı Büyükarman: 1972 İstanbul doğumlu. Yıldız Teknik Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi. Edebiyatın merkezi kadar çeperi ile de ilgilenen araştırmalar yapıyor. Edebiyat ve gündelik hayat, Türkçede polisiye ve Yakup Kadri külliyatının eleştirel basımları üzerine çalışmaktadır. Bağlam yayınlarından "Edebiyatın İzinde" serisi üst başlığı ile yayınlanan kitapların editörlerindendir. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Feminizm cildine "Aşkımın Mezarı' yahut Popüler Edebiyatın Köşe Taşı Kadın Yazarlardan Feminist Söz Çıkar mı?" yazısı ile katkı sağladı.

Ürün Şen-Sönmez:  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisansını, aynı üniversitenin Eğitim Fakültesinde yüksek lisansını, Pamukkale Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki doktorasını tamamladı. Halen İstanbul Arel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta; edebiyat ve kötülük, kadın araştırmaları, milliyetçilik alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. 

Beyhan Uygun Aytemiz: Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Modern Türkçe edebiyat, edebiyat kuramları, kadın araştırmaları, milliyetçilik ve şarkiyatçılık üzerine çalışmaktadır. Halen Arel Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Sibel Kır: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde “Edebiyatçı Yönüyle Şemseddin Sami” başlıklı teziyle Türk Edebiyatı yüksek lisansını tamamladı. Halen aynı üniversitede Türk Dili Okutmanı olarak görev yapmakta ve Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalında “Kadın Yazarların Romanlarında Anneler ve Kızları” başlıklı doktora tezini yazmaktadır.

Feryal Saygılıgil: Güliz Sağlam’la birlikte Kafesteki Kuş Gibiydik(Desa Direnişinde Kadınlar)(2009), Bölge (2010) ve Kadınlar Grevde (2010) isimli belgeselleri çekti. Gülebilir miyiz Dersin? (Beyhan Uygun-Aytemiz’le birlikte, İletişim Yayınları 2016), Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları (Dipnot Yayınları, 2016), Kadınlar Hep Vardı (Dipnot Yayınları, 2017), isimli derlemelerin ve Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Feminizm (Nacide Berber’le birlikte, İletişim Yayınları, 2020) cildinin editörlüğünü yaptı. Kâinatta Bir Nokta: Nüzhet Gökdoğan (Kültür Üniversitesi Yayınları, 2010) ve Bir Kadın Grevi (Güldünya Yayınları, 2018) isimli kitapları bulunmaktadır. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün öğretim üyelerindendir.

Nacide Berber: 1980 Muğla doğumlu. 2002’de İ.Ü. İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 2011’de İ.Ü. Kadın Sorunları ve Araştırmaları Merkezi’nde yüksek lisansını bitirdi. Halihazırda, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü doktora öğrencisi. Bir süre özel sektör deneyiminin ardından Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nda çalıştı. 2005 yılından beri çeşitli kitap, dergi, gazete ve websitelerinde yazı ve röportajları yayımlandı. 2012 Dicle Koğacıoğlu Toplumsal Cinsiyet Makale Yarışması’nda üçüncülük ödülü aldı. 2016-2018 yılları arasında Kemerburgaz/Altınbaş Üniversitesi’nde Toplumsal Cinsiyet dersleri verdi. 2015’ten beri NTV Radyo’da programcı. “Yol Açan Kadınlar” adlı radyo belgeseliyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Radyo Programı dalında ödül aldı. Halen kadınlar, doğa, gastronomi, moda, ritüeller gibi başlıklar altında program yapımcılığına devam ediyor. Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin yayınladığı Duvarları Yıkmak, Köprüleri Kurmak: Yeni Küresel Feminizmin Yükselişi ve İmkanları adlı konferans kitabı ve İletişim Yayınları’ndan çıkan Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Feminizm(Feryal Saygılıgil’le birlikte) cildinin editörlüğünü yaptı. Bir yandan da çocuklar için kadın yaşamöyküleri yazıyor.

 

Çevrimiçi. Zoom linki ve Webinar ID ile katılıma açık.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır