Selim Badur

12 Ocak Salı 21:00

COVID-19  Pandemisinin Birinci Yılında Bildiklerimiz, Bilmediklerimiz

Selim Badur

Sağlık Konuşmaları

Pandemi birinci yılını doldururken, COVID-19 konusunda bazı özelliklerin kısa sürede aydınlatıldığını, buna karşın henüz yanıtlanmamış bir dizi sorunun bulunduğunu görmekteyiz.
Yaşanan süreç tüm dünyada sağlık sistemlerinin, hükümet yetkililerinin ve nihayet çok güçlü olduğunu sandığımız bir çok uluslararası kurumun ne denli yetersiz kaldığını gözler önüne serdi. Çaresizliklerle dolu bu tabloya, neoliberal dünya görüşünün ayrılmaz bir parçası olan bilgi kirliliği bombardımanı da eklenince "postmodern-post truth" bir tablo ile karşılaştık; nereden kaynaklandığını, hatta doğru olup olmadığını bilmediğimiz söylevler, komplo kuramları ve aşı karşıtlığı ile harmanlanınca ortaya bilim-karşıtı bir dünya çıktı. Bu kaotik ortamda ekonomik ve sosyal dengesizlikler daha da belirginleşti ve 2021 yılına üstesinden gelmek durumunda olduğumuz çok fazla sorun ile girdik. Bu süreçte öğrendiklerimizi gözden geçirmek ister misiniz?"

Selim Badur: Tıbbi mikrobiyoloji dalındaki doktorasını İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi'nde tamamladı. 1982-84 ve 1993-95 yılları arasında Paris-Pastör Enstitüsü'nde araştırıcı olarak görev yaptı. 1996-98 yılları arasında Güney Paris Tıp Fakültesi - Hopital Kremlin Bicêtre Hastanesi'nde misafir öğretim üyesi olarak çalışan Badur, Fransız Bilim Akademisi üyesidir. 2002-2015 yılları arasında Dünya Sağlık Örgütü Viral Hepatitis Prevention Board Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Badur, aynı kuruluşun, Global Hepatitis Network Komisyonu (2004-2006) ve European Scientists Working on Influenza Group (ESWI) üyesi (2012-2015) olarak da çalıştı. Dr. Badur, 1980 yılında çalışmaya başladığı, 1995-2015 yılları arasında Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı Başkanlığı yaptığı İstanbul Tıp Fakültesi'nde, 2000-2015 döneminde  “Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Influenza Referans Laboratuvarı”nın yürütücülüğünü üstlendi. 2009-2017 yılları arasında ise Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde tıbbi çeviri dersleri verdi. 2001-2005 yılları arasında AIDS Savaşım Derneği başkanlığı, 2002-2006 yıllarında, kurucu üyesi olduğu Viral Hepatitle Savaşım Derneği başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Dr. Badur 135 adet SCI kapsamındaki dergilerde yer alan bilimsel makalenin ve 400'den fazla ulusal dergide yayımlanmış makalenin yazarları arasında yer alıyor. Viral Hepatitler, Influenza, Aşılar ve Viral Patogenez konuları başta olmak üzere, mikrobiyolojinin farklı alanlarında çok sayıda konuşma gerçekleştrmiş olan Badur, 2013-2017 yılları arasında Nature Series Dergisi hakem kurulunda görev yaptı. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı Aşı Danışma Kurulu, Pandemi Komisyonu ve Cinsel Temasla Bulaşan Hastalıklar Grubu üyeliğinde bulunan Dr. Badur, 2015 yılında üniversitedeki görevinden ayrılarak GSK-Aşı kuruluşunda Gelişmekte olan ülkeler Aşı Bilimsel Danışmanı (Scientific Affars and Public Health Direvtor for Emerging Market) olarak çalışmaya başladı. Dr. Badur, Açık Radyo'da 17 yıldır “Önce Sağlık” programını, Nisan 2020 tarihinden bu yana da “Korona Günleri” programını yapıyor.

Katılmak için etkinlik başlangıç saatinde linke ıklayınız. Zoom Webinar ID: 971 9428 8785

 

Çevrimiçi. Zoom linki ve Webinar ID ile katılıma açık.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır