Mustafa Ünlü

19 Mart Perşembe 19:00-22:00

Belgesel Sinema Atölyesi

Mustafa Ünlü

Atölye

Kıraathane’de Yaz ve Sonbahar 2019 sezonunda düzenlediğimiz Belgesel Sinema Atölyesi, 2020 Kış Sezonu’nda yine Mustafa Ünlü’nün rehberliğinde,yeni bir katılımcı grubuyla devam ediyor.

Aşağıdaki çalışma planı, günler haftalar ilerledikçe yapılacak faaliyetlerin yanı sıra atölye katılımcılarının edineceği bilgi ve becerileri de özetliyor. Ayrıca atölye boyunca örnek olarak farklı üsluplarda, dünyadan ve Türkiye’den toplam yirmi film izlenecek, katılımcılara okuma metinleri verilecek. Katılımcılar, atölye sonunda kendi eserleri olan bir belgesel filmin yanı sıra katılımlarını belgeleyen bir sertifikaya da sahip olacaklar.

Atölyemizin program akışı şöyle:

– Sinema ve belgesel sinemaya giriş.

– Kavramsal çerçeve, tanım.

– Film izleme ve okuma.

– Dünyada ve Türkiye’de belgesel sinemanın örneklerle kısa tarihi.

– Bir belgesel filmin oluşum süreçleri ve düşünme biçimleri.

– Konu seçimi ve bilginin / olayın sinematografik anlatıya dönüşmesi.

– Öykülendirme.

– Belgesel sinemada sözlü tarih ve söyleşi teknikleri.

– Belge ve fotoğraf okuma.

– Araştırma yöntemleri.

– Belgesel sinemada film dili, üslup ve anlatım biçimleri.

– Belgesel sinemada ses ve müzik.

– Bir belgesel film gerçekleştirmek üzere yola çıkmak.

– Projelendirme.

– Hazırlık.

– Belgesel sinemada yapım süreçleri.

– Proje-konu tartışmaları.

– Yaklaşım.

– Uygulama.

– Proje geliştirme ve yazım süreçleri.

– Son hazırlıklar.

– Çekim.

– Çekimlerin değerlendirilmesi.

– Kurguya hazırlık.

– Kurgu.

– Bitmiş filmlerin değerlendirmesi.

– Son tashihler. 

Mustafa Ünlü: 1963’te Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdi. Öğrenciliği sırasında çeşitli dergi ve gazetelerden sonra, TRT haber merkezi ve 32. Gün haber programında çalıştı. 1989’dan itibaren belgesel sinema alanına girdi ve pek çok filme yönetmen, yapımcı, metin yazarı olarak imza attı. Çeşitli fakülte ve yüksek okullarda yönetmenlik ve belgesel sinema dersleri verdi. Hâlen ortağı olduğu Kutup Ayısı Belgesel Yapımlar şirketi bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Sadece teyidli katılımcılar için.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır