17 Aralık Salı 19:00

Milletin Mimarisi: Yeni İslamcı Ulus İnşasının Kent ve Mekân Siyaseti

Bülent Batuman

Kitap Sohbeti/Yazar İmzası

İslam-siyaset ilişkisinin temel bir boyutunu oluşturan “yapılı çevre” tartışması, bu akşamki konumuz.

Türkiye’nin son yirmi yıldaki dönüşümünü ele alan Bülent Batuman’a göre AKP iktidarı bir “yeniden ulus inşası projesi” olarak incelenmeli. Bu bağlamda ne tip mekânsal stratejiler kullanılıyor ve hangi kentsel biçimler üretiliyor?

Bir siyasal rejim, kentsel ve mimarî biçimlerle nasıl yeniden şekilleniyor? “AKP’nin hegemonyasını, özellikle kentsel politikalar alanındaki başarısı ve yarattığı özgün İslamcı kentsel durum sayesinde inşa ettiği” savından yola çıkan yazarın Milletin Mimarisi adlı kitabıyla, çok önemli güncel politik sorunları irdelemeye çalışıyoruz.

 

Bülent Batuman: Lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden aldı. Doktorasını 2006’da New York Eyalet Üniversitesi – Binghamton’da Sanat ve Mimarlık Tarihi ve Kuramı alanında tamamladı. Mersin Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde görev yaptı. Halen Bilkent Üniversitesi’nde Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı ile Mimarlık bölümlerinde öğretim üyesi. The Politics of Public Space (Kamusal Mekân Politikaları), Mimarlığın ABC’si, Kentin Suretleri ve Milletin Mimarisi kitaplarının yazarı.

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır