Selçuk Baz

16 Aralık Pazartesi 19:00

İki Müze: Truva ve Kapadokya

Selçuk Baz

Mimarlık Konuşmaları

Mimarlığın ve mekânın coğrafyayla ilişkisi hep tartışıldı. Bazen çok uzak coğrafyaların mekânları birbirine benzedi. Her yerin birbirine yaklaştığı bu zamanda gerçekten ne kadar yerel olabiliriz?

Bu akşam Selçuk Baz'la iki örnek proje üzerinden, yakın coğrafyaların alakasız bağlamları ve mimarlıkları, yapma, düşünme ve üretme şekilleri hakkında konuşacağız. Zira Kapadokya ve Troya müzeleri birbirine çok benzer programları ile bambaşka coğrafyalarda, çok farklı tarihsel çerçevelerde kendi mekânlarını hâlâ arıyorlar.

 

Selçuk Baz: 1978 Nürnberg doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini Antakya’da tamamladı. 2002’de Bursa Uludağ Üniversitesi’ni bitirip, Viyana Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans çalışmalarına başladı. Viyana’daki Atelier Stelzhammer’de konut ve alışveriş merkezi ağırlıklı çeşitli mimari projelerde yer aldı. 2005’te T.C. Merkez Bankası Bursa Şubesi yarışmasında birincilik ödülünü kazandı. 2011’den beri şehir plancısı Okan Bal ile birlikte kurdukları Yalın Mimarlık çatısı altında çalışmaların sürdürüyor.

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır