Murat Germen

2 Aralık Pazartesi 19:00

Antroposen’de Ne Yapmalı?

Murat Germen

Fotoğraf Konuşmaları

Antroposen, talihsiz bir şekilde, insan türünün doğayı hükmü altına almaya and içtiği, bu yüzden de doğaya en çok zarar verdiği çağ olarak nitelendirilebilir. Amazon Ormanları'nda uzaydan görülebilecek büyüklükte yangınların olduğu, daha iki üç hafta önce Grönland'da 11 milyar ton buzun bir günde eridiği bu günlerde; aşırı tüketim ve aşırı kentleşme eğilimlerinin varlığında insanın "Ne yaptım da böyle oldu?" ve "Bundan sonra ne yapabilirim?" sorularına cevap araması gerektiği aşikâr.

 

Murat Germen: Fotoğrafı bir ifade / araştırma aracı olarak kullanan, İstanbul ile Londra’da yaşayan ve çalışan, 1965 doğumlu bir sanatçı, eğitimci ve arşivci. Fulbright bursuyla gittiği Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) mimarlık yüksek lisans derecesini Amerikan Mimarlar Birliği Altın Madalyası ile aldı. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde fotoğraf, sanat ve yeni medya dersleri veriyor. Eserleri aşırı kentleşme ve soylulaştırmanın etkileri, mülkiyet / mülksüzleştirme, emperyalizmin yeni biçim, aygıt ve yöntemleri, katılımcı vatandaşlık, kent hakları, yerel kültürlerin sürdürülebilirliği, insanın doğada neden olduğu tahribat, iklim değişikliği, su hakları gibi konulara odaklanıyor.

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır