İnci Aydın Çolak

Elif Tastarlı

14 Kasım Perşembe 19:00

İmge ve İmaj: Türkiye’de Resim ve Edebiyatta Ortak Dil

İnci Aydın Çolak - Elif Dastarlı

Kültür Konuşmaları

İnci Aydın Çolak’ın İmge ve İmaj: Türkiye’de Resim ve Edebiyatta Ortak Dil adlı kitabından yola çıkan bir edebiyat ve sanat tarihi sohbetine, bir kültür konuşmasına davetlisiniz.


Çolak, kitabında, Tanzimat’tan 1960 sonrasına Türkiye’deki modernleşmenin zihin yapısını resim ve edebiyat ilişkisi üzerinden inceliyor. Tanzimat döneminde kültür hayatımıza giren iki yeni tür olarak romanın ve resmin Tanzimat’tan 1960 sonrasına birbirleriyle etkileşimini ortaya koymayı amaçlayan çalışma, her dönemde sanatçıların toplandıkları ortak mekânların izini sürerek Türkiye’nin kültür hayatını haritalandırıyor.

Resim ve edebiyat ilişkisini, salt toplumsal dönüşümlerin sanattaki yansıması olarak ele almak, şair ve ressamların dostluğunu ve rastlantıyı öteleyen eksik bir okuma olacaktır. Bu anlayıştan hareketle, kültür hayatını biçimlendiren disiplinlerarası ilişkileri tarihsel bir bakışla ele alan İmge ve İmaj’ı da, salt bir resim-edebiyat tarihi değil, bir kültür hayatı kılavuzu olarak okumak gerekiyor.

 

İnci Aydın Çolak: İ..Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ndeki yüksek lisansını “Tanzimat Romanlarında Şair Tipleri” tez çalışmasıyla tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde yaptığı yüksek lisansından “Kuruluşundan 1940’lara Kadar Geçen Sürede Askeri Okulların Türk Resim Sanatına Katkıları” başlıklı teziyle mezun oldu. 2017’de aynı kurumdan “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Resim ve Edebiyatta Paylaşılan Ortak Dil” başlıklı teziyle doktorasını aldı. Kalfayan Okulu’nda edebiyat öğretmeni. Yabancı, Yol, Dönemeç, Öteki, Cambaz yayımlanmış başlıca öykü kitapları.

 

Elif Dastarlı: İ.Ü. Sanat Tarihi Bölümü’nde lisans, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Programı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktora derecesini İ.Ü. Sanat Tarihi Bölümü’nde “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Resminde Modernleşme: İmgeler ve Batılı Kimlik” teziyle aldı. rh+sanat dergisinde editörlük yaptı, Gençsanat, Artist, Artam Global Art vd. dergilerde ve çeşitli gazetelerde yazdı. Kitap editörlüğü yaptı, sanat kitapları çevirdi. Sakarya Üniversitesi’nde akademik çalışmalarına devam ediyor.

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır

Kaydolmak için tıklayınız