Elif Dastarlı

14 Kasım Perşembe 19:00

Erken Dönem Türk Resminde “Yeni”nin Anlamı: Avni Lifij ve Diğer Öncüler

Elif Dastarlı

Kültür Konuşmaları

Türk resminin Batılılaşma hikâyesinde “yeni”nin anlamı nedir? “Yeni”, modern olan mıdır? Elif Dastarlı, “Erken Dönem Türk Resminde ‘Yeni’nin Anlamı” başlıklı konuşmasında, Sabancı Müzesi’nde devam eden “Avni Lifij: Çağının Yenisi” sergisinden ilhamla, imparatorluktan Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan süreçte kendini bulan, kendini yaratan bir özne olarak sanatçıya bakıyor. Avni Lifij, Mihri Müşfik, İbrahim Çallı, Ali Avni Çelebi, Hale Asaf, Zeki Kocamemi, Abidin Dino ve dönemin nice sanatçısının, yeni çağın insanı olarak üstlendikleri rolü ve resimdeki öncül adımları ışığında sanatta “yeni”yi tartışıyor.

 

Elif Dastarlı: İ.Ü. Sanat Tarihi Bölümü’nde lisans, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Programı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktora derecesini İ.Ü. Sanat Tarihi Bölümü’nde “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Resminde Modernleşme: İmgeler ve Batılı Kimlik” teziyle aldı. rh+sanat dergisinde editörlük yaptı, Gençsanat, Artist, Artam Global Art vd. dergilerde ve çeşitli gazetelerde yazdı. Kitap editörlüğü yaptı, sanat kitapları çevirdi. Sakarya Üniversitesi’nde akademik çalışmalarına devam ediyor.

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır