Alphan Akgül

Ömer Erdem

1 Kasım Cuma 19:00

Şiirin Gök Kubbesinde Yahya Kemal

Ömer Erdem

Alphan Akgül

Şiir Gecesi

Yahya Kemal’i 1 Kasım 1958’de kaybettik. Modern şiirimizin bu kurucu şairini ölüm yıldönümünde anarken, Yahya Kemal şiiri ve bu şiirin estetiğini, ses ve kültürle kurduğu derin ilişkiyi çağdaş sorularla gündeme alıyoruz. Ömer Erdem’in moderatörlüğünde şair ve akademisyen Alphan Akgül’le sonbaharın ortasında şiirin tam içinde bir şairi konuşuyoruz. Heyecanla ve düşüne düşüne...

 

Alphan Akgül: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nden yüksek lisans ve doktora derecesi aldı. Bir yıl Washington Üniversitesi’nde modern şiir kuramları, metafizik, şiir ve yaratıcı yazarlık üzerine çalıştı. Doktora tezi, bazı değişikliklerle, Anlamın Sesi: Yahya Kemal Beyatlı’nın Şiir Estetiği adıyla yayımlandı. Bu kitaba Türkiye Yazarlar Birliği Edebî Tenkit Ödülü verildi. Oktay Rifat’ın şiirleri üzerine yazdığı kuramsal incelemesi Güneş Yalnız Dirileri Isıtır ile Mehmet H. Doğan Şiir Eleştirisi Ödülü’nü aldı. Şiirleri, Yaşar Nabi Nayır ve Nüzhet Erman şiir ödüllerine layık görüldü.

Ömer Erdem: Bozkır Lisesi’nde okudu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Arkadaşlarıyla Kaşgar dergisini kurdu. Dokuz şiir kitabı çıkardı. Şair-yazar. Pas şiir kitabı 2015’te Fazıl Hüsnü Dağlarca ödülüne değer görüldü. Son kitabı İstanbul’a ise 2019’da Everest’ten yayımlandı.

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır