16 Mayıs Perşembe 19:00

Katman Katman, Karman Çorman

Arzu Öztürkmen

Popüler Kültür Konuşmaları

Bu akşam dans, müzik, tiyatro ve televizyon bağlamında popüler kültür kavramının Türkiye’deki tarihsel gelişimi üzerine konuşacağız. Arzu Öztürkmen, öncelikle popüler kültür alanının bir öncülü olan folklor düşüncesinin çözümlemesini yapacak ve modernleşme süreci içinde belli kültürel formların nasıl yol aldığını ele alacak. Öztürkmen’le birlikte, kültürel formlar, modern karmaşıklıklarının ardındaki katmanlarla nasıl incelenebilirler sorusuna cevap arayacağız.

Arzu Öztürkmen: 1965 Beyrut doğumlu. 1993’te University of Pennsylvania’dan Türkiye’de Folklor ve Milliyetçilik başlıklı teziyle doktorasını aldı. 1994’ten beri Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi. Türkiye’de Folklor ve Milliyeçilik ve Raksdan Oyuna: Türkiye’de Dansın Modern Halleri adlı kitapları, ve Celebration, Entertainment and Theater in the Ottoman World ve Medieval and Early Modern Performance in the Eastern Mediterranean adlı iki ortak derlemesi var.

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır