Latife Tekin

6 Aralık Perşembe 19:00

İki Yeni Roman

Latife Tekin

Kitap Sohbeti / Yazar İmzası

Latife Tekin: 1957’de Kayseri’nin Bünyan kazasına bağlı Karacafenk Köyü’nde doğdu. Dokuz yaşında ailesiyle İstanbul’a geldi. İlk kitabı Sevgili Arsız Ölüm 1983 yılında çıktı. Ardından Berci Kristin Çöp Masalları (1984), Gece Dersleri (1986), Buzdan Kılıçlar (1989), Aşk İşaretleri (1995) ve Ormanda Ölüm Yokmuş (2001) adlı romanları yayımlandı. Latife Tekin’in romanları İngilizce’den Farsça’ya pek çok dile çevrildi.

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır